Върни се горе

Проф. Иван Черноземски, национален консултант по онкология, известен български учен, лекар и общественик, бивш министър на здравеопазването, бе избран за председател на Обществения съвет на Център “Фонд за лечение на деца”. На заседанието си днес, 9 декември, Министерски съвет определи състава на Обществения съвет.

Предстои общественият съвет да приеме правилата за работа и на практика фондът, създаден с ПМС №280 от 18 октомври 2004 г., вече може да започне своята работа, заяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

Общественият съвет е 11-членен и включва лекари, общественици, журналисти, финансисти - лица с доказан професионализъм и висока степен на обществена ангажираност. 

За членове на съвета правителството утвърди: 
Заместник-председател – Ширин Местан, Държавна агенция за закрила на децата 
Петя Доганова - Министерство на труда и социалната политика 
Катя Паракозова - Министерство на финансите 
Доц. д-р Евгений Генев - Българска педиатрична асоциация 
Доц. д-р Виктор Златков - Национална здравноосигурителна каса 
Севда Шишманова - Българска национална телевизия 
Петър Галев - Българско национално радио 
Д-р Елена Перчинска - Министерство на здравеопазването 
Христо Григоров - Български червен кръст 
Елица Баракова - Фондация "Помощ за благотворителността в България" 

Общественият съвет изработва, актуализира и оповестява принципите и правилата, въз основа на които се набират и разходват финансови средства за осъществяване дейността на центъра. Той организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра. Съветът разглежда молбите на гражданите, чиито деца се нуждаят от диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършването им в Република България.

Съставът на съвета е гаранция, че ще се вземат обективни решения по всеки конкретен случай за изпращане на болни деца за лечение в чужбина, както и по отношение размера на отпусканите парични суми. 

Детското здравеопазване е един от приоритетите на правителството и с учредяването на фонда се дава възможност за осигуряване на качествено лечение, особено в животоспасяващи случаи. Със създаването на фонда се решава един сериозен въпрос за обществото ни, каза министър Богоев. Според него от изключително значение е, че така се институционализира благотворителността, а тя е оценка за зрелостта на всяко общество.

За единадесетте месеца на тази година в Комисията за лечение в чужбина към МЗ са постъпили 65 молби, като на лечение в чужбина са изпратени 27 деца, съобщи министър Богоев. Годишно около 50-60 семейства се обръщат с молби за лечение в чужбина към комисията, но след като фондът заработи се очаква техният брой да нарасне.

Правителството отпусна 5 млн. лв. за дейността на фонда, а днес бе направено и първото дарение в него. То е в размер на 500 000 лв. и е от Политическа партия НДСВ. Дарението бе връчено от доц. Веселин Близнаков, секретар на Партия НДСВ и бе прието от д-р Николай Добрев, директор на Центъра “Фонд за лечение на деца”. Министър Славчо Богоев връчи на доц. Близнаков благодарствена грамота за високохуманния акт.

Сподели в: