Върни се горе

На заседанието си днес, 29 април, Министерският съвет взе решение да предложи за ратификация от Народното събрание документите за изграждането на новата педиатрична болница в София.

Документите бяха подписани на 10 март 2004 г. в Министерството на здравеопазването по време на гостуващата у нас официална делегация на Министерството на здравеопазването и жените на Република Австрия, водена от държавния секретар по здравеопазване проф. д-р Райнхарт Ванек.

Министърът на финансите Милен Велчев, министърът на здравеопазването Славчо Богоев и генералният мениджър на “Банка Австрия Кредитанщалт” Антонио Рицути подписаха Споразумение за финансиране на проекта чрез експортна кредитна линия. Неразделна част от кредитното споразумение е договорът за проектиране, построяване и оборудване на новата педиатрична болница между Република България и фирмата-изпълнител на проекта “Вамед Инженеринг”-Виена, Австрия.

Предвижда се новата Педиатрична университетска болница – София да бъде образцов център за цяла България. Лечебното заведение е проектирано в съответствие с най-новите международни стандарти за осигуряване на специализирани услуги при диагностицирането и лечението на педиатричните заболявания.

Целта на проекта е болницата да отговори адекватно на нарастващите и изменящи се нужди на детското население от вторична и третична болнична помощ, да се подобри качеството на живота на децата чрез адекватни болнични услуги, които са достъпни, резултатни и технологически съвместими.

Съгласно договора за изпълнение фирма “Вамед Инженеринг” се задължава да проектира, построи и оборудва новата педиатрична университетска болница. Предвидено е инсталиране, монтиране и изпробване на оборудването и болничната информационна система, както и обучение на медицински персонал.

Общата стойност на проекта е в размер на 42,7 млн. евро. Финансирането на 85% от стойността се осигурява със заем от Банка Австрия Кредитанщалт, а останалите 15% се осигуряват като съфинансиране от българска страна.

Банка Австрия Кредитанщалт предоставя на МЗ кредитна линия на обща стойност 36 295 000 евро, гарантирана от Правителствената агенция за застраховане на експортни кредити на Република Австрия. Предвижда се заемът да бъде усвоен на два транша в рамките на 2 години и 6 месеца. Погасяването на заема ще стартира 6 месеца след като е бил усвоен напълно и ще се изплаща на 20 еквивалентни вноски за период от 10 години. Предвижда се новата болница да бъде построена за 2 години и 6 месеца.

Сподели в: