Върни се горе

Правителството на България ясно осъзнава, че проблемът ХИВ/СПИН е надраснал здравното измерение и вече е социален, демографски и икономически проблем и именно сега, когато страната е все още с ниско разпространение на заболяването, е моментът за действие.

Така г-жа Емел Етем, заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии, и председател на Националния комитет по профилактика на СПИН при Министерски съвет, аргументира готовността на страната ни да започне реализирането на втората фаза от Програмата” Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария реши да продължи финансирането й за следващите 3 години (2006-2008 г.), като предоставя на България безвъзмездна финансова помощ от 8 817 612 долара.

Решението бе официално съобщено на проведената днес, 19 октомври, пресконференция. Споразумението за това между Глобалния фонд и Министерството на здравеопазването се очаква да бъде подписано до края на ноември.


Вицепремиерът г-жа Етем изтъкна значимостта на решението на международната финансова институция, като подчерта факта, че България е първата страна в региона, която получи одобрение от фонда за продължаване на финансирането на програмата. Взетото решение е свидетелство за изключително доброто изпълнение на програмата през първите 2 години от страна на МЗ. То е израз и на оказаното изключително доверие и висока оценка на международните финансови институции към българското правителство по отношение на водената правилна политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН у нас, на стремежа ни да дадем на България едно бъдещо поколение от здрави млади хора, коментира г-жа Етем.

Осъществяването на дейностите по Програмата е невъзможно без пълното включване и партньорство от страна на всички държавни институции, местната власт, неправителствените организации и самите граждани на страната, посочи вицепремиерът. Затова изключително важно място заема сътрудничеството с представителите на местната администрация в 18-те общини, в които се изпълнява програмата.

Дейностите по Програмата се реализират в сътрудничество и с други министерства, като един от приоритетите на националната политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово-предавани инфекции е въвеждането на съвременно здравно образование в българското училище, изтъкна г-жа Етем. Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” работи в 13 общини за въвеждане на часове за здравно образование. В тези училища беше въведен свободно избираем предмет по здравно и сексуално образование. Програмата също финансира изпълнението на малки проекти в 30 училища в страната. Тези часове се провеждат от учители, които са специално обучени и подготвени. Здравното образование ще бъде един от приоритетите при реализирането на програмата през следващите три години, стана ясно на пресконференцията.

Г-жа Етем открои значимостта на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» и чрез възможността тя да подпомага финансово реализирането и на дейности по други значими национални програми – като Националната програма по наркомании, Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, Националната програма за закрила на децата на България. С изградения капацитет, създадени мрежи от правителствени и неправителствени организации, програмата ще бъде модел в бъдеще при реализирането на програми за превенция на други социално-значими болести в страната, заяви вицепремиерът Емел Етем.

МЗ обръща сериозно внимание на значимостта на проблема ХИВ/СПИН у нас и отдавна работи за превенция на заболяването, заяви министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски. Като доказателство за това той посочи факта, че от 2001 г. със средства от бюджета на МЗ активно се изпълнява Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и полово-предавани болести. По нея годишно се отпускат между 4 и 6 млн. лв. Те се използват основно за закупуване на тестове за осигуряване на контрола върху дарената кръв по отношение на ХИВ, хепатит В и С и сифилис, закупуване на тестове за безплатно изследване за ХИВ и предоставяне на безплатна трикомпонентна антиретровирусна терапия с най-съвременни средства на всички хора, живеещи с ХИВ/СПИН у нас.

Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» се изпълнява много успешно и България е една от малкото страни, която получава най-високата оценка от Глобалния фонд, заяви на пресконференцията днес г-н Урбан Вебер, регионален директор за страните от Източна Европа и Централна Азия на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Г-н Вебер високо оцени начина на използване на предоставените средства, който ще даде възможност страната да получи пълното финансиране и по втората фаза на Програмата. По думите му Програмата за превенция на ХИВ/СПИН, която изпълнява България, може да бъде използвана като пример, като модел как подобни програми могат да бъдат изпълнявани. Изключително се радвам, че България ще получи обещаните близо 9 млн. долара за реализацията на тази програма през периода 2006-2008 г., обобщи г-н Вебер.
Представителят на Глобалния фонд особено високо оцени, че средствата по програмата през първата фаза от нейното изпълнение са били насочени не само към столицата, но са разпределени равномерно в цялата страна.

Д-р Тонка Върлева, началник отдел в МЗ и национален координатор на Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН», посочи основните дейности, извършени от началото на Програмата през януари 2004 г. до този момент. Сред най-важните, което дава гаранция за успеха и на втората фаза, е ангажирането на близо 700 души в нейното изпълнение, подчерта д-р Върлева.

През първите две години изпълнихме много условия, научихме се да усвояваме средствата по правилните начини, да децентрализираме системата на дейности за превенция и контрол на ХИВ и СПИН и тези дейности се изпълняват не само на национално, но и на регионално ниво, разказа Тонка Върлева. Според нея най-големият успех на Програмата е утвърждаването на капацитет по проблемите на ХИВ/СПИН през последните две години, създаден благодарение на подкрепата на Глобалния фонд и политическата подкрепа на правителството.

Основната цел на Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» е ориентирана към най-уязвимите групи от обществото – роми, наркомани и проституиращи. От получените до този момент 6,5 млн. щатски долари близо 3 млн. са насочени към основните подполучатели на Програмата. Сред тях са 18 общини, 48 неправителствени организации, основните инфекциозни болници, които ще осъществяват лечението на хората, живеещи с ХИВ и СПИН, 8 регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, които работят по проблемите на втора генерация епидемиологичен надзор за СПИН.

Програмата създаде консенсус между много партньори – администрации и здравните институции на национално и регионално ниво, университети, неправителствени организации и хора, които ежедневно работят за Програмата. За първите две години от нейното изпълнение са създадени 6 мрежи, които позволяват административното управление на Програмата на национално и регионално ниво. В тях се включват създадените с подкрепата на кметовете на 10 общини 10 местни координационни офиси по СПИН.

По линия на Програмата е разкрита зелена телефонна линия – 080013040, на която всеки гражданин у нас може да получи информация у нас къде може да се изследва анонимно и безплатно и да получи отговор на интересуващите го въпроси, а до края на годината и за хепатит В и С и сифилис.

Създаден е и двумесечен резерв от антиретровирусни медикаменти, които ще гарантират непрекъсваемостта на терапията, живеещи със заразата. За тази цел са отделени 240 000 долара, съобщи д-р Върлева.

През следващите три години ще се работи още по-активно с основните уязвими групи, обясни д-р Върлева. Новият елемент в програмата е, че превенцията и контролът на ХИВ/СПИН ще обхване и затворите в страната.

Сподели в: