Върни се горе

Международната медицинска общност оцени високо постиженията на България за ликвидиране на йодния дефицит и йоддефицитните заболявания. Това стана на проведения в Италия регионален сателитен симпозиум на Европейския комитет за контрол на йоддефицитните заболявания.

Регионалната среща бе председателствана от проф. Алдо Пинкера, председател на Европейския комитет, и г-н Джералд Бъроу, председател на Международния комитет за контрол на йоддефицитните заболявания. Участваха водещи научни специалисти в тази област, представители на УНИЦЕФ и други международни организации. България бе представена от заместник-министъра на здравеопазването д-р Атанас Додов и националния координатор на Националната програма за ликвидиране на йоддефицитните заболявания д-р Цвета Тимчева.

Симпозиумът направи анализ за ситуацията в Европа по отношение на йоддефицитните заболявания и мерките за елиминирането им. В докладите на Европейския комитет за оценка на ситуацията в страните от Централна и Източна Европа България бе посочена като страна, в която успешно се прилага универсалното йодиране на солта като основен метод за елиминиране на йодния дефицит и причинените от него заболявания.

На форума бе подчертано, че постигнатият от страната успех е в резултат на приемствеността и политическата подкрепа, оказвана от всички правителства в последните 15 години. Заявено бе, че България може да служи като модел за успешно прилагане на универсално йодиране на солта, чрез силната правителствена подкрепа, ефективно функциониращата мониторна система за контрол на солта и ангажираността на вносителите и производителите на сол. Това са факторите, довели до елиминиране на йодния дефицит и йоддефицитните заболявания, както и са залог за устойчивост на постигнатите успехи в бъдеще.

България е с традиции в борбата с йодния дефицит, който е характерен за планинските и полупланински райони на планетата. Резултатите от мониторинга на солта и от националното проучване за оценка на йодния статус на населението, проведено през 2003 г., показват, че приложената стратегия за ликвидиране на йоддефицитните заболявания, базирана на универсалното прилагане на йодирана готварска сол, е ефективна. Реализирана в продължение на последните 8-9 години е довела до ликвидиране на ендемията от йоддефицитни заболявания на територията на цялата страна. 28-те регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършват контрола върху етикетирането, съхраняването и съдържанието на йод в солта, предлагана в търговската мрежа и използвана при производството на храни.

През 2005 г. политиката и действията у нас за ликвидиране на йоддефицитните заболявания бяха високо оценени от Международната мрежа за контрол на йодния дефицит, която връчи на България сертификат за страна, ликвидирала йоддефицитните заболявания като медико-социален проблем. Усилията на България в тази насока са признати и от УНИЦЕФ като принос на страната ни за решаване на проблемите на детското здравеопазване и неговото подобряване.

Сподели в: