Върни се горе

Днес, 9 април 2003 г., в Министерство на здравеопазването Министър Божидар Финков и Посланикът на Конфедерация Швейцария Н. Пр. г-н Пиер Лучири подписаха Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Правителството на Конфедерация Швейцария относно обучение по болнично управление /Фаза № 1: 01.11.2002 - 31.10.2005/.

С подписването на Меморандума ще започне изпълнението на тригодишна програма за обучение на болнични ръководители. Основните цели на тази програма са:

- подкрепа на реформата в болничния сектор при осъществяване на прехода от бюрократично към децентрализирано болнично управление

- създаване на култура на болничното управление сред медицинските кадри

- създаване на местен капацитет за продължаване на обучението по болнично управление в България

За изпълнение на Програмата по болнично управление Правителството на Конфедерация Швейцария ще предостави около 950 000 швейцарски франка.

Програмата предвижда швейцарски експерти да подготвят 21 наши специалисти, които на свой ред ще обучават свои колеги по теми от областта на управлението. 180 болнични ръководители от цялата страна – директори на болници, административни директори, главни медицински сестри и др., чиято работа е свързана с вземане на решения ще бъдат обучавани по модулен принцип. Обучението ще се провежда в три учебни центъра – София, Варна и Велико Търново.

Швейцарската Агенция за развитие и сътрудничество е възложила изпълнението на проекта на дирекция “Здравеопазване” към Департамента за здравни и социални въпроси на Кантон Тичино, Швейцария. Партньор от българска страна е Министерство на здравеопазването, което е възложило изпълнението на проекта на Националния център по обществено здраве.

Сподели в: