Върни се горе

   Меморандумът съдържа основните параметри на програмата – цели, продължителност, обхват, размер на средствата предоставяни от българска и швейцарска страна, разбивки по източници на финансиране.

   Целите на програмата са стандартизиране и подобряване на диагностичните услуги в микробиологичните лаборатории на болниците и хигиенно-епидемиологичните инспекции; създаване на програми в рамките на следдипломното обучение за квалификация и преквалификация на специалисти в областта на болничната хигиена и централната стерилизация; преглед и формулиране на българските стандарти в съответствие с директивите на Центъра за контрол на заболяванията /Антланта, САЩ/ и с най-добрата практика в Европейския съюз.

   За тригодишния срок на изпълнение на българо-швейцарската програма за болнична хигиена правителството на Швейцария ще отпусне 2 700 000 швейцарски франка.

   Правителството на Република България ще предостави чрез Министерството на здравеопазването общо левовата равностойност на 250 300 швейцарски франка за поддръжка, консумативи и инфраструктура. Средствата свързани с изпълнение на меморандума от българска страна ще бъдат заложени в бюджета на Министерството на здравеопазването за фискалните 2003 и 2004г.

Сподели в: