Върни се горе

Днес първите дами на САЩ и България дискутираха проблемите, свързани със световното предизвикателство ХИВ/СПИН на кръгла маса в Министерство на здравеопазването. Инициативата бе част от официалната програма на президента на Съединените американски щати Джордж Буш и съпругата му, които са в страната ни по покана на президента Георги Първанов.

В кръглата маса по проблемите на СПИН се включиха министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и д-р Тонка Върлева - национален координатор по ХИВ/СПИН и алтернат за страните от Източна Европа и Централна Азия в Управителния съвет на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

В разговора взеха участие представители на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, които предоставят услуги по превенция, изследване и лечение на заболяването, представители на уязвимите групи и на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски запозна първите дами с финансовите ангажименти на държавата ни за превенцията и лечението на ХИВ/СПИН, които през 2007 г. ще бъдат в размер на 3,8 милиона щатски долара и са насочени към осигуряване на безопасност на кръвта, безплатно изследване за ХИВ в цялата страна, лечение и мониторинг на всички хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

По време на дискусията бе представен добрият опит на България и успешните практики в борбата с ХИВ/СПИН във връзка с предоставянето на услуги по превенция, лечение и грижи, както и приносът на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за реализирането на дейности, насочени към задържане на ниското ниво на разпространение на заболяването в страната. 50% от необходимите финансови средства за превенция на ХИВ/СПИН нашата страна получава от Глобалният фонд, чийто най-голям донор са Съединените американски щати.

България е страна с ниско разпространение на ХИВ. Броят на официално регистрираните ХИВ-серопозитивни лица до 5 юни 2007 г. е 727. Националният координатор по СПИН д-р Тонка Върлева очерта приоритетите в националната политика за борба с инфекцията, които са свързани с повишаване на информираността и здравната култура на обществеността, в частност на младите хора и уязвимите групи, по отношение на предпазването от инфектиране с ХИВ, предоставянето на достъпно и доброволно изследване за ХИВ, основано на принципите на конфиденциалност и зачитане на човешките права, както и осигуряването на съвременно лечение и грижи. Ефективното партньорството с общините и неправителствените организации са основна предпоставка за успеха на Програмата за ХИВ/СПИН.

На кръглата маса бяха разгледани успешните практики по предоставянето на доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН чрез мрежа от кабинети в цялата страна, които са много ефективни като услуга за достигане до младите хора и уязвимите групи. Половината от новорегистрираните случаи през 2006 г. са открити от тези кабинети. Предоставянето на пред- и след-тестово консултиране спомага за намаляване на рисковото сексуално поведение и оказване на емоционална подкрепа на хората, узнали своя статус.

Дейностите за превенцията на ХИВ в ромските общности бяха представени от работеща по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” неправителствена организация. Добрата практика в България се основава на участието на хора от ромската общност на всички нива на реализиране на програмата. Сътрудниците на терен са хора от общността, които познават нормите и традициите, и осъществяват промяна в поведението чрез личния си пример. Те консултират ромите по отношение на ХИВ и други полово предавани инфекции, организират групи за обучение в жизнени умения и работа в обучение сред равни за младите хора.

По време на кръглата маса г-жа Лора Буш и г-жа Зорка Първанова се запознаха с хора, живеещи с ХИВ/СПИН, които им разказаха своята история, личните и професионалните си усилия, насочени към защитаване на интересите и правата на живеещите с ХИВ/СПИН, както и работата с тези хора по посока на придържане към терапия с цел постигане на максимален успех на лечението.

От името на представителите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН и всички партньори, работещи за превенцията на заболяването в страната, бе отправена покана към г-жа Зорка Първанова да стане патрон на Националната кампания тази година по случай 1-ви декември – Световен ден за борба срещу СПИН.

Сподели в: