Върни се горе

По повод цитирани в централен всекидневник днес изказвания на неправителствена организация, че няма лекарства за СПИН в държавата, Министерството на здравеопазването заявява, че разпространените твърдения не отговарят на истината.

Осигуряването на необходимите антиретровирусни лекарства за лечение на ХИВ-положителни лица е сред приоритетните задачи на министерството. България е сред малкото страни в региона, които осигуряват безплатна антиретровирусна терапия и мониторинг на ХИВ-положителните лица. Държавата заплаща над 14 000 лв. годишно само за медикаменти за лечението само на един ХИВ-положителен пациент.

Израз на грижата на държавата към тази група пациенти е и фактът, че при актуализацията на позитивния лекарствен списък за 2005 г. в него бе включен продуктът Enfuvirtide - едно от най-модерните нови лекарства за антиретровирусна терапия, продукт от нова генерация за лечение на СПИН, регистрирано в Европа и в България през лятото на 2004 г.

През 2004 г. МЗ е договорирало14 лекарствени форми за всичките нуждаещи се от такова лечение 145 пациенти на обща стойност 2,4 млн. лв. От тях са разпределени лекарства на стойност 2,24 млн. лв. Договорите са изпълнени на 100% с изключение на две позиции - Ritonavir /100mg/ и Efavirentz /200mg/, поради липса на заявки от Инфекциозна болница.

За някои от продуктите през 2004 г. са договорени допълнителни количества – например за Saquinavir 200 mg /3 договора/, Lamivudin 150 mg (2 договора), Combivir (2 договора), Avacavir (2 договора), Didanosin (2 договора). За два от лекарствените продукти са договорени и нови сиропни форми.

В края на 2004 г. са разпределени допълнително количества антиретровирусни лекарства на обща стойност 154 000 лв. С тях е покрито необходимото лечение на пациентите до края на януари 2005 г.

До края на тази седмица приключва провежданата от МЗ процедура за договаряне на всичките 14 лекарствени позиции. От началото на февруари започва доставката на договорените лекарства. Количествата ще покрият нуждите от такива лекарства на пациентите през месеците февруари и март, до сключване на новите договори за 2005 г.

В пресцентъра на МЗ не е постъпвало официално писмо от неправителствена организация във връзка с осигуряването на лекарства за лечение на ХИВ-позитивни.

Сподели в: