Върни се горе

Министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев ще участва в кръгла маса на тема “Здравната реформа в България – проблеми, перспективи, решения”.

Форумът ще се проведе в понеделник, 8 ноември, от 9.30 ч. в Дом №2 на резиденция “Бояна”.

Кръглата маса се организира от Регионалното бюро София на фондация “Фридрих Еберт”, Съюза на учените в България и Национален алианс “Живот за България” и е под патронажа на президента на Република България г-н Георги Първанов.

Кръглата маса ще започне своята работа с встъпително слово на президента на Република България г-н Георги Първанов. След него слово ще произнесе министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев, приветствие ще отправи г-н Арнолд Вемхьорнер, директор на регионалното бюро София на фондация “Фридрих Еберт”.

На форума ще бъдат дискутирани проблеми на здравното обслужване и здравното осигуряване. Сред обсъжданите теми са “Проблеми на преобразуването на болниците в търговски дружества – възможности за промени”, “Разделянето на доболничната от болничната помощ – проблеми и възможности за промени”, “състояние и механизми за контрол на системата на общопрактикуващите лекари”. На дискусия ще бъдат поставени и проблемите, породени от възприетия осигурителен модел, от административния и информационен капацитет и от етапите за въвеждане на здравното осигуряване, както и необходимите промени в тази насока. Ще се обсъждат и проблемите на рамковото договаряне и на взаимодействието между институциите, а така също и финансирането на здравеопазването и разплащането на здравната помощ – хоризонт 2007 г. и след това.

В работата на конференцията ще участват г-н Николай Николов, секретар на президента по социалната политика, д-р Иван Букарев, директор на НЗОК, д-р Андрей Кехайов, председател на БЛС, директори на болници, представители на медицински асоциации, на неправителствени пациентски организации и други.

Журналистите, които ще отразяват кръглата маса, молим да представят на входа валидна журналистическа карта.

Сподели в: