Върни се горе

Във вторник, 14 ноември, от 10.30 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция.

Пресконференцията е на тема:

Изискванията на Европейския съюз в областта на козметичните продукти и ангажиментите на България за защита здравето на потребителите и свободното движение на стоки

В пресконференцията ще участват:

Д-р Димитър Димитров, началник отдел “Държавен здравен контрол” в МЗ

Д-р Ефталия Кирилова, държавен експерт в МЗ

Проф. Стоянка Узунова, Национален център по опазване на общественото здраве

Инж. Гинка Лалева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация “Етерични масла, парфюмерия и козметика”

На пресконференцията ще бъде дадена актуална информация за нормативните изисквания, приети в Европейския съюз и националното ни законодателство в областта на козметичните продукти, и тяхното прилагане. С въвеждането на тези изисквания се цели защита здравето на потребителите, осигуряване на безопасни и висококачествени козметични продукти, усъвършенстване на държавния здравен контрол, подобряване на информираността на потребителите.

Ще бъдат представени предстоящи промени към козметичните продукти, произтичащи от европейските директиви.

Ще бъде дадена информация и за контролната дейност, осъществявана от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, по отношение на пазара, производството и търговията с козметични продукти, както и за участието на България в Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (РАПЕКС).

Сподели в: