Върни се горе

В събота, 6 септември 2003 г., официално ще бъде открита болничната информационна система на Университетска болница “Света Марина”, Варна.

Компютърната система ще постави на нов принцип лечението на болните - ще подобри качеството на болничната помощ и ефективната намеса на специалистите във всеки един момент от лечебния процес. Освен това в реално време ще се проследяват всички разходи по престоя на болния, които лечебното заведение прави за него. Това ще позволи те да се оптимизират и всеки лев от бюджета на болницата да бъде използван най-целесъобразно.

С новата система ръководството на болницата вече ще разполага с цялата необходима информация за състоянието на всички звена в лечебното заведение и да води аналитична он-лайн отчетност - да установява на момента разходите за реактиви, счетоводните регистратури, в болничната аптека, за назначеното лечение. Електронният обмен на информация ще пести време и излишни разходи, чрез него мениджърският екип ще може стриктно да следи, контролира и оптимизира разходите на болницата и да насочва финансовия ресурс най-ефективно, в интерес на пациентите, каквито изисквания постави пред болниците екипът на министъра на здравеопазването Славчо Богоев. Компютърната информационна система ще позволи на ръководството на лечебното заведение максимално да оптимизира дейността на всички структури, на целия лечебен процес и в същото време да помогне на болните по най-бързия и ефективен начин.

Компютърната информационна система е изградена по съвместен проект на лечебното заведение и Университетската болница “Инзелшпитал”- Берн, Швейцария. Финансирането по линия на проекта от швейцарска страна е на стойност 60 000 долара. С него е направено структурното окабеляване на болницата и е изградена кабелната интранет система. Швейцарската застрахователна компания “Сува” е направила дарение от 300 компютри, принтери и други периферни устройства, което позволява всяка една от 35-те клиники на “Света Марина” да бъде включена в информационната система на болницата. Със собствени средства е изградена компютърната система за лабораторен контрол – всички апарати на Клиничната лаборатория са включени в мрежа. Вече от всяка клиника ще могат да се проследяват резултатите на даден болен, да се поставя бързо точната диагноза и да се взимат решения за необходимото лечение.

В момента е завършен първият етап от реконструкцията и модернизацията на болница “Света Марина”, свързан с пребазирането на Клиниката по ортопедия и травматология. До края на годината предстои да бъде готов операционният блок и двете операционни зали на трансплантационния център.

Университетска болница “Св.Марина” поема най-тежката патология на Североизточна България.Тя разполага с 1100 легла и персонал 1195 човека. През миналата година в “Света Марина” са се лекували 27 000 души, като броят на преминалите болни се е увеличил с 30% в сравнение с 2001 година. На територията на болницата е разкрит диагностичен консултативен център, с което е затворен цикълът доболнична и болнична помощ. През тази година болницата има сключен договор с РЗОК за изпълненение на 52 клинични пътеки, но само 5% от средствата й идват по тази линия. Финансирането е основно от Министерството на здравеопазването. “Света Марина” е сред болниците с натрупани задължения, но размерът на дълговете на болницата не е повишаван от три години.

Сподели в: