Върни се горе

На две свои заседания, проведени на 14 и 21 юни, Комисията по прозрачност към Министерски съвет разгледа проект на «Наредба за условията и реда за договаряне на лекарства, за които Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща».

След проведената дискусия и направените предложения Комисията по прозрачност прие по принцип Наредбата. Предстои тя да бъде изпратена за съгласуване от министерствата, след което министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще я внесе за утвърждаване на заседание на Министерски съвет.

Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, заплащани от НЗОК, се приема за първи път. Нейното изработване е в отговор на обществените очаквания за повече прозрачност, яснота и предвидимост на действията на НЗОК в областта на реимбурсирането на лекарствата.

Наредбата съдържа методиката за избор на лекарствени средства, които да бъдат заплащани от НЗОК, процедурата и критериите за договарянето им, методиката за определяне нивото на заплащането им от НЗОК. С приетите разпоредби ще се създаде прозрачност в целия механизъм на договаряне и заплащане на лекарствата от НЗОК и яснота пред всички участници в този процес.

Наредбата има за цел и по-ефективното използване на бюджета на НЗОК, като със средствата за лекарства, предвидени в него, да се осигури по-голям обхват на групи от населението с адекватно и съвременно лечение. Ще се създадат и условия за ефективен контрол при изразходването на средствата на НЗОК.

Сподели в: