Върни се горе

Комисията по позитивния лекарствен списък към министерски съвет ще проведе открито заседание днес, понеделник, 13 септември, от 14.30 ч. в залата на Министерството на здравеопазването на бул. “Стамболийски” 39.

Съгласно правилата за работа на комисията, утвърден с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда на открито заседание. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

В приложения файл са посочени лекарствените продукти, които ще бъдат обсъждани на днешното заседание на Комисията по позитивния лекарствен списък.

Сподели в: