Върни се горе

На 2, 4 и 5 декември (вторник, четвъртък и петък), от 14.00 часа, в заседателната зала на Министерството на здравеопазването - бул. “Ал. Стамболийски” № 39, ще се проведат заседания на Комисията по позитивния лекарствен списък.

Ще бъдат разглеждани възражения на фирми-заявителки за лекарствени продукти, които не са включени в позитивния лекарствен списък.

Списъците на лекарствените продукти, които ще се разглеждат, ще бъдат предоставени на официалния пропуск на министерството на бул.”Ал.Стамболийски” № 39 в началото на съответния работен ден.

Сподели в: