Върни се горе

Утре, 7 ноември, от 14.00 ч. Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.

На заседанието ще бъдат разгледани заявленията за включване в актуализирания Позитивен лекарствен списък за 2007 г. на 126 лекарствени продукта. Съгласно правилата за работа на комисията, утвърден с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

Сподели в: