Върни се горе

В сряда, 7 септември, от 15.30 ч. Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.

Съгласно правилата за работа на комисията, утвърден с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

Комисията трябва да приключи своята работа до 30 октомври, когато трябва да внесе актуализирания позитивен лекарствен списък за 2006 г. за утвърждаване от министъра на здравеопазването. След това документът предстои да бъде одобрен от Министерския съвет.

Сподели в: