Върни се горе

Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание днес, 4 юли, от 15.30 часа в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.

Комисията ще започне разглеждането на подадените заявления за включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък за 2006 г. по фармакологични групи.

Съгласно правилата за работа на комисията, утвърдени с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

Сподели в: