Върни се горе

Комисията по позитивния лекарствен списък ще проведе открити заседания за преразглеждане на постъпилите жалби за отказите за включване на лекарствени продукти в позитивната листа.

Заседанията ще се проведат в четвъртък, 18 ноември, от 15.30 ч. и в петък, 19 ноември, от 14.30 ч. в залата на Министерството на здравеопазването на бул. “Стамболийски” 39.

Сподели в: