Върни се горе

В петък, 28 ноември, от 14.00 ч.,в залата на Министерството на здравеопазването на бул.“Ал. Стамболийски” № 39, Комисията по позитивния лекарствен списък ще проведе открито заседание за разглеждане на възражения на фирми заявителки за лекарствени продукти, които не са включени в позитивния лекарствен списък.

Каним всички желаещи да присъстват.

Сподели в: