Върни се горе

   От 20 до 21 юни в Европейското регионално бюро на Световната здравна организация в Копенхаген се провежда 15-тото съвещание на Европейската регионална комисия по сертификация. 177 специалисти по международно здравеопазване разглеждат възможността да вземат решение за “Европейски регион - свободен от полиомиелит”. Комисията разглежда фактическите данни на 51 страни, членки на региона, за да обсъди дали разпространението на див полиовирус в тази зона на света е прекратено и има ли адекватен потенциал за разкриване и контролиране на вируса на полиомиелита.

   Комисията се състои от изтъкнати експерти по обществено здравеопазване. От 1996 г. нейните членове провеждат регулярни съвещания и посещават отделните страни за оценка на работата им по програмата за ликвидация на полиомиелита в Европа.

   Съвещанието ще обобщи резултатите от огромните усилия, предприети след призива на Световната асамблея по здравеопазване през 1988 г за глобална ликвидация на полиомиелита. Ще бъдат разгледани мерките по контрола, взети след внасянето на див полиовирус в Европейския регион през 2001 г., а така също и повишаването на сигурността на сегашното съхранение на полиовируса в лабораториите. Затова комисията се събира да решава възможността за обявяване на Европейския регион свободен от полиомиелит.

   Положителното решение по този въпрос ще стане кулминационен момент в 6-годишното сътрудничество в рамките на глобалното партньорство, което цели ликвидацията на полиомиелита. Освен СЗО най-важните партньори, които участват в това начинание са Ротари Интернешънъл, Центъра за контрол на заразните болести в САЩ и Детския фонд на ООН /Уницеф/.

   През последните три години не са регистрирани местни случаи в нито една от страните на Европейския регион. Последният документиран – на местно предаване, е от 1998 г в Турция.

   Решението на Комисията ще бъде оповестено на 21 юни /петък/, на специална пресконференция, чието начало е обявено за 10.00 ч /централно европейско време/ в Международния пресцентър в Копенхаген.

Сподели в: