Върни се горе

В началото на месец септември хигиенно-епидемиологичните инспекции в страната извършиха тематична проверка на всички училища за готовността им да започнат новата 2004-2005 учебна година.

Резултатите от проверката сочат, че по-голямата част от предписанията за извършване на ремонтни дейности, издадени от ХЕИ в края на учебната 2003-2004 г., са изпълнени. Предписаните от ХЕИ мероприятия не са изпълнени в 181 училища, като най-голям е техният броят в Разград – 26 училища, в Пловдив - 24, в Русе – 19.

В някои училища предписанията са изпълнени частично поради ненавременното отпускане на финансови средства. По тази причина в 263 училища ремонтните дейности ще продължат и след започване на учебната година. В област Пловдив те са 28, в Разград – 26, в Силистра и Велико Търново - по 16, Враца – 14, в София - 7.

Ремонтните дейности ще се извършват при спазване на изискванията за безопасност на учениците и няма да попречат на учебния процес. Те включват ремонт на отоплителната инсталация; подмяна на фаянсови плочки и промивни казанчета в санитарните възли; подмяна на счупени стъкла на класни стаи и кабинети; частично пребоядисване на учебни помещения и дограма на прозорците; частичен ремонт на покривни конструкции и ремонт на пода на класни стаи и физкултурни салони; подмяна на осветителни тела и др.

За неизпълнение на предписанията на ХЕИ ще бъдат издадени 22 заповеди за временно спиране експлоатацията на училища, поради което учебната година в тях ще започне след 15 септември 2004 г. Тези училища са:

 Техникум по хранителна промишленост във Варна – поради неизвършена реконструкция на паро-котелна инсталация;

 СОУ в с. Ракитово и Основно училище във Велинград, обл. Пазарджик – повреди във ВиК-инсталацията и в санитарните възли;

 Основно училище в с. Змеица, обл. Смолян - наличие на течове от покривната конструкция.

 Начално училище в Рудозем – поради непригодност за извършване на учебния процес, след издаването на заповедта училището е преместено в друга сграда.

 2-ро СОУ в Стара Загора, Професионална гимназия в Раднево и Спортно училище в Стара Загора - дефекти в ел. инсталацията, тоалетни клетки без врати, липсващи умивалници в санитарните възли, липсващи ел. контакти

 Основно училище в с. Боян Ботево, обл. Хасково – не е подменена подовата настилка и не са пребоядисани класните стаи

 35 СОУ в “Лозенец”, София и физкултурните салони на две училища в общините “Илинден” и “Надежда” - поради недовършени ремонтни дейности.

Поради неотпускането на финансови средства от общините в 31 училища все още не са започнали ремонтни дейности:

Основно училище в с. Невша, общ. Ветрино

 Професионална гимназия по хранителни технологии в гр. Пазарджик

 Основните училища в с. Осенец, с. Дряновец, с. Мортогоново и гр. Разград

 Основно училище в с. Змеица и с. Орехово, обл. Смолян

 Основно училище в с. Дълбоки и гр. Казанлък

 6 СОУ и Основно училище в Пловдив и др.

За допуснати санитарно-хигиенни нарушения и неизпълнение на предписания на ХЕИ са санкционирани 14 служебни лица. Това са директори на училищата, домакини и помощен персонал в Габрово, Благоевград, Бургас, Варна, Смолян и Хасково.

Проверките в училищата продължават и при изпълнение на предписанията на ХЕИ заповедите за временно спиране на експлоатацията ще бъдат отменени.

Сподели в: