Върни се горе

В четвъртък, 16 юни, от 15.30 часа министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще открие Клиниката по лъчева терапия със сектор “Радиоизотопна диагностика” в Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Свети Георги” в Пловдив. В тържеството ще участва и министърът на финансите Милен Велчев.

За създаването на новия лъчетерапевтичен комплекс Министерството на здравеопазването предостави 8,250 млн. лв. Със средства участваха и болница “Свети Георги” (с около 870 000 лв.), и община Пловдив (близо 600 000 лв.). Отделението има клинична база с 40 легла и обслужва основно жители на областите Пловдив, Пазарджик и Смолян, както и болни от други райони на страната.

Лъчетарепевтичният комплекс се състои от симулатор, компютър–томограф за планиране, линеен ускорител и планираща система. В момента у нас има само два линейни ускорителя (първият е в Специализираната болница за активно лечение по онкология в София).

Лъчелечението е базов лечебен метод в мултидисциплинарния онкологичен подход и най-ефективният нехирургичен метод – самостоятелно осигурява или значително допринася за излекуването на 40% от заболелите от рак. Независимо от необходимите големи начални инвестиции в апаратура, той се оценява и като най-евтиния в сравнение с останалите лечебни онкологични методи.

Около 10 000 пациенти се подлагат годишно у нас на този метод на лечение. Той се осъществява в 13 центрове, апаратурата в които е амортизирана.

За подобряване на достъпа на пациентите до съвременно лъчелечение и повишаване на качеството му, МЗ разработи проект за Национална програма за модернизация на българското лъчелечение за периода 2005-2011 г., който предстои да се разглежда в Министерски съвет. Документът е изготвен в съответствие със Закона за здравето и провежданата национална здравна политика за контрол на злокачествените заболявания, които са приоритетен здравен и социален проблем. Предвижда се да бъдат технологично обновени лъчелечебните центрове с национално и регионално значение и системата да се хармонизира с европейските лъчелечебни практики и стандарти. Това ще доведе до намаляване на смъртността от злокачествени заболявания.

Министър Славчо Богоев ще посети и Клиниката по акушерство и гинекология в УМБАЛ “Св. Георги”,която е разположена в нова база от февруари тази година, като за модернизирането й МЗ осигури близо 600 000 лв.

Сподели в: