Върни се горе

От края на месец август хигиенно-епидемиологичните инспекции в страната извършват проверки в училищата по привеждането им в съответствие с хигиенните изисквания и за осигуряването на подходяща среда за обучение на децата през новата учебна 2003/2004 година.

В този контролен процес ХЕИ оценяват и изпълнението на предписанията, дадени от тях на училищата в края на учебната 2002/2003 година. При извършените тогава проверки бяха установени текущото санитарно-хигиенно състояние и необходимостта от извършване на ремонтни дейности през ваканционния период.

През месеците май-юни ХЕИ в страната са извършили 11 528 проверки в 4648 училища. Издадени са общо 1906 предписания за привеждането им в съответствие с хигиенните изисквания.

Предписаните мероприятия се отнасят до оздравяване на учебната среда: хидроизолации на покривни конструкции, подмяна на дограма и настилки, ремонт на ВиК-инсталации и санитарни възли, ремонт на парни инсталации, монтиране на осветителни тела и други. Сроковете за отстраняване на по-голямата част от установените нарушения са до 10 – 15 септември 2003 година.

От края на август до момента са проверени 1948 училища. Във всички области има неизпълнени предписания, чийто общ брой е883. В Благоевград те са108, Пазарджик - 83, Добрич – 55, Враца – 41, Плевен – 33, Перник – 30.

Като причина за неотстраняването на установените при предишните проверки пропуски се посочват липсата или късното отпускане на финансови средства и все още непроведени търгове за възлагане на обществени поръчки за започване на ремонтите. В област Благоевград не са отпуснати средства за ремонт за училището в община Струмяни, сериозни затруднения се отчитат и за изпълнението на ремонтните дейности в област Перник. В област Смолян общините отпускат финансовите средства непосредствено преди учебната година, което също ще затрудни навременното извършване на ремонтите, а оттам и изпълнението на предписаните от ХЕИ мероприятия.

В областите Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Перник, Пловдив, Силистра, Софийска област се очаква неизпълнение на предписания на ХЕИ. Най-голям процент неизпълнение се очертава в Пловдив – в 39 от училищата, Силистра – 18 училища, Ловеч и Пазарджик – по 15 училища. Ремонтите в тези училища не са приключили.

Част от учебните заведения все още не са проверени, тъй като сроковете за изпълнение на предписаните мероприятия не са изтекли.

За неизпълнение на издадените предписания са санкционирани 55 ръководители на учебни заведения.

Проверките в училищата продължават и през тази седмица.

Сподели в: