Върни се горе

Разпоредени са необходимите мерки за строго съблюдаване на противоепидемичния режим в Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Пловдив, съобщи началникът на отдел “Противоепидимичен контрол” в Министерството на здравеопазването д-р Ангел Кунчев. Съставени са актове за различни нарушения на трима души от персонала.

На 4 септември 2003 г. в Министерството на здравеопазването се получи съобщение за регистриран взрив от вирусен хепатит тип “А” в Дома за медико-социални грижи за деца в Пловдив. Заболели са общо 8 души: медицинска сестра на възраст 45 г. и седем деца на възраст от 1 г. и 8 месеца до 3 г. и 5 месеца.

На 22 август 2003 г. заболява медицинска сестра от V отделение на дома. На 25 август 2003 г. заболява дете на 3 г., от ІІ група, които са на различни етажи. Случаите са хоспитализирани в Инфекциозна болница.

Останалите шест деца са активно открити при извършените при епидемиологичното проучване изследвания и са хоспитализирани в Инфекциозна болница на 1 септември 2003 г. - 4 деца, на 9 септември и 10 септември - по едно дете.

Незабавно са изследвани всички останали контактни деца и целият медицински и помощен персонал от дома. Взети са проби от околната среда. Проверката показа наличие на достатъчно дезинфекционни средства и консумативи.

Сподели в: