Върни се горе

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и изпълнителните директори на болниците с неразплатени задължения ще бъдат намалени за един месец с 10 до 50% в зависимост от размера на дълговете им. Това реши ръководството на Министерството на здравеопазването след извършения анализ на представените от болничните ръководства мерки за финансова стабилизация.

Към 31 август общият размер на дълговете на 70-те болници, финансирани от МЗ, е 98 млн. лв.По нареждане на министъра на здравеопазването Славчо Богоев 20-те лечебни заведения с най-тежки финансови проблеми бяха задължени да представят мерки за погасяване на дълговете си до края на годината.

Всички болници са представили оздравителни планове, като от тях:

- 14 болници предлагат разчети, според които ще намалят дълговете си общо с 25 млн. лв., което представлява 29% от натрупаните им задължения.

- 2 многопрофилни болници за активно лечение – във Враца и Хасково, не са приложили конкретни разчети за намаляване на задълженията.

- 4 лечебни заведения, които са и с най-големи дългове – СБАЛ “Св. Екатерина”, “МБАЛ-Плевен” ЕАД, “МБАЛ-Бургас” АД, МБАЛ “Света Анна” АД – Варна, не са изготвили обосновани анализи и оздравителни планове, които да включват ограничаване на разходите и намаляване на съществуващите задължения. Министърът на здравеопазването не приема представените от тях погасителни планове и ги връща за преработване за постигане на поставените цели.

Начертаните в оздравителните планове мерки за снижаване на общите разходи и задлъжнялостта на болниците са в три основни направления:

- Оптимизиране на дейността на лечебното заведение чрез подобряване на медицинските показатели – увеличаване използваемостта на болничните легла, намаляване на средния престой на преминал болен, повишаване на оперативната активност.

- Рестрикция на разходите – провеждане на ежедневен строг контрол на разходите и снижаване на средния разход за медикаменти, спиране на всички по-маловажни ремонти и др.

- Увеличаване на приходите чрез максимално мобилизиране на всички възможни източници на финансиране – увеличаване на броя на преминалите болни по клинични пътеки, извършване на високоспециализирани дейности, отдаване под наем на незаети помещения, участия в национални проекти и програми и др.

Санкциите на изпълнителните директори и членовете на Съветите на директорите на болниците, неспазили финансовата дисциплина, се налагат на основание клаузи от сключените договори за възлагане на управлението на лечебните заведения.

За дружествата, които са 100% държавна собственост, санкцията ще бъде наложена от министъра на здравеопазването като едноличен собственик на капитала. Санкциите за управителните органи на болниците с над 50% държавно участие трябва да бъдат гласувани на общите събрания на дружествата, като по разпореждане на министър Богоев представителите на държавата ще внесат това предложение в дневния ред на събранията.

Санкциите предвиждат намаляване на възнаграждението за 1 месец на управителните органи на следните болници: - Най-ниската санкция е 10% намаление на възнагражденията и тя се налага на управителните органи на болниците, чиито задължения са от 15 до 25%спрямо общите разходи за дейността. В тази група влизат “МБАЛ-Стара Загора” ЕАД, “Специализираната болница за долекуване и продължително лечение – Радунци” ЕООД, СБАЛАГ “Майчин дом”, Областният диспансер по пневмо-фтизиатрия, Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация на опорно-двигателния апарат “Бул-про” ЕАД.

- Четири болници имат задължения от 25 до 40%спрямо общите разходи – МБАЛСМП “Н.И.Пирогов”, МБАЛ “Александровска”, МБАЛ “Царица Йоанна”, МБАЛ “Св. Марина” – Варна.Възнагражденията на техните управителни органи ще бъдат намалени с 20%.

- Директорите и членовете на бордовете на болниците, които имат от 40 до 50% задължения спрямо общите разходи, ще бъдат санкционирани с 30% намаление на възнаграждението. Това са МБАЛ “Св. Иван Рилски”, СБАЛ по детски болести, МБАЛ “Св. Георги” – Пловдив, “Специализирана болница за рехабилитация-Тузлата” ЕООД.

- Четвъртата група са болниците с дългове от 50 до 80%спрямо общите разходи за дейност. Намалението на възнаграждението при тях е в размер на 40%. Това са две болници – “ МБАЛ–Плевен” ЕАД и СБАЛ на сърдечно-съдови заболявания.

- Възнагражденията на ръководствата на лечебните заведения, при които задълженията възлизат на над 80% спрямо общите разходи за дейността, ще бъдат намалени с 50%.В тази група е СБАЛ “Света Екатерина”.

Като основен акционер Министерството на здравеопазването предлага същите санкции – процентно намаление от 10 до 50% за 1 месец, да бъдат приложени и за ръководствата на болниците – акционерни дружества с 51% държавно и 49% общинско участие (бившите областни болници):

- С 10% по-ниски възнаграждения ще получат управителните органи на МБАЛ Кърджали, Пазарджик, Сливен, Благоевград, Видин, в които задълженията са от 15 до 25% към общите разходи.

- 20% намаление на възнагражденията се предвижда за болниците със задължения от 25 до 40% към общите разходи. Това са МБАЛ Бургас, Велико Търново, Габрово, Русе, Смолян.

- Дълговете на МБАЛ Варна са от 40 до 50% спрямо разходите и възнагражденията на директора и членовете на Съвета на директорите ще бъдат намалени с 30%.

- 40% намаление на възнагражденията ще бъде наложено при 5 областни болници, чиито задължения са от 50 до 80%спрямо общите разходи. Това са МБАЛ във Враца, Перник, Пловдив, Търговище, Хасково.

- Две болници – МБАЛ в Шумен и в Стара Загора, са със задължения над 80% спрямо общите разходи за дейност и при тях възнагражденията на директорите и на членовете на съвета на директорите ще бъдат намалени с 50%.

Сподели в: