Върни се горе

Днес, 04.10.2002 г., Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването предприе блокиране и изтегляне от аптечната мрежа на лекарствения продукт Spirtus camphoratus sol. 100 ml., партида № 620502 поради това, че:

1. Лекарственият продукт не е разрешен за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;

2. Съществува несъответствие между информацията от етикета на продукта, състава и производството;

3. Извършеният анализ показва, че партидата не може да се използва за медицински цели.

Изпълнителната агенция по лекарствата умолява всички граждани, при констатирани нарушения, да подават своите сигнали на тел. 944 16 36.

Сподели в: