Върни се горе

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) извърши проверки на лекарствоснабдителната мрежа в курортните комплекси по Черноморието. През периода 28 август – 1 септември бяха проверени над 30 аптеки и дрогерии. Контрольорите на ИАЛ установиха редица нарушения на нормативната уредба.

Пет незаконни аптеки бяха открити в курортния комплект „Слънчев бряг”. Обектите носят надписа „аптека”, но нямат издадено от Министерството на здравеопазването разрешение за откриване на аптека. Обектите са разкрити в бунгало-хижи до хотел “Олимп”, в хотелите “Зефир”, „Маринер” и “Планета” (бивш хотелски комплекс “Люляк”) и в базар “Феникс” до хотел “Феникс”.

Предприети са предвидените административно-наказателни мерки за такова нарушение – издаване на заповед за спиране на обекта от експлоатация и на акт за установяване на административно нарушение.

Сред другите нарушения, констатирани при инспекциите, са извършването на продажба в дрогерии на лекарствени продукти извън списъка, определен в Наредба № 6 на МЗ. Отпускат се лекарствени продукти, изискващи лекарско предписание, без да бъде поискана рецепта. Има случаи на отпускане на медикаменти от неправоспособни лица, както и отпускане на лекарства извън списъка, определен от МЗ, от аптеки на помощник-фармацевти.

Инспекторите са установили и че не се спазват изискванията за съхранение на термолабилни лекарствени продукти, на отровни лекарствени продукти и на лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества. Нарушение е и съхранението на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност в общия ред на лекарствата, както и съхранение на лекарствени продукти, чиято вторична опаковка и/или листовка не са на български език. Контрольорите на ИАЛ са установили и липса на документите, с които са доставени продаваните лекарствени продукти.

След започването на проверките от ИАЛ голяма част от подлежащите на контрол обекти в разгара на летния сезон предвидливо затвориха.

Санкциите, които ИАЛ ще наложи по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина за констатираните случаи, са в размер от 200 лв. до 3000 лв. в зависимост от нарушението. В проекта на новия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина се предвижда драстично завишаване на глобите за нарушения в производството и търговията с лекарства.

За част от установените нарушения ИАЛ ще сезира Икономическа полиция, Регионалния център по здравеопазване, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве и НЗОК.

От началото на годината до края на август ИАЛ е извършила над 240 инспекции на производството и търговията с лекарства.

Изпълнителната агенция по лекарствата се обръща към гражданите да бъдат внимателни и предпазливи при закупуване на лекарства, да проверяват наличието на разрешение за откриване на аптека, поставено на видно място в нея, да проверяват срока на годност на отпусканите лекарства, да изискват идентификация на магистър-фармацевта. При всички случаи, които ги притесняват, хората могат да уведомяват съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве и ИАЛ.

Телефонът за сигнали на ИАЛ е (02) 944-16-36.

Сподели в: