Върни се горе

Със заповед с гриф «СПЕШНО» от 16 юни изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата разпореди незабавно блокиране и изтегляне от лекарствоснабдителната мрежа на страната на лекарствения продукт Furosemid sol . inj . 10 mg / ml – 2 ml x 10, партида № 101004, производство на Софарма АД.

При извършени изследвания в контролната лаборатория на ИАЛ са установени несъответствия с изискванията за качество по показателите идентичност, рН на разтвора и количествено съдържание на Furosemid е.

Извършената аналитична проверка е по сигнал от Центъра за спешна медицинска помощ – София-област.

Лекарственият продукт Furosemid sol . inj . 10 mg / ml – 2 ml x 10, партида № 101004 не съдържа лекарственото вещество Furosemid е, а лекарственото вещество Bromhexine hydrochloride в концентрация 1,97 mg / ml .

Лекарственият продукт Furosemid ампули се използва при животозастрашаващи и спешни състояния, свързани със заболявания на сърдечно-съдовата система, исхемични мозъчни инсулти, остра бъбречна недостатъчност, остра чернодробна недостатъчност и други.

Лекарственият продукт Bromhexine е от групата секретолитици и се използва както в ампулна форма, така и под формата на сироп за кашлица при простудни и вирусни заболявания на белите дробове.

ИАЛ разпореди на производителя „Софарма” АД да предприеме незабавно блокиране и изтегляне на лекарствения продукт от посочената партида от търговците на едро, аптечната мрежа и лечебните заведения.

ИАЛ уведоми спешно регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и регионалните центрове по здравеопазване в страната за осъществяване на контрол по изпълнението на заповедта.

ИАЛ благодари на екипа на ЦСМП – София-област за професионализма и адекватната реакция.

Сподели в: