Върни се горе

Днес, 12.05.2003 г. Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването разпореди “Балканфарма – Дупница” АД да блокира и изтегли незабавно от аптечната мрежа лекарствения продукт Bromhexin tabl. 8 mg x 20, п. № 062802, производство на “Балканфарма – Дупница” АД поради това, че не отговаря на изискванията на нейната документация по показателите външен вид и устойчивост на счупване. Данните върху първичната опаковка не отговарят на макета, представен в документацията за разрешаване за употреба. Партидата не може да се използва за медицински цели.
Сподели в: