Върни се горе

Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата от днес, 18 септември, е разпоредено незабавно блокиране и изтегляне от лекарствоснабдителната мрежа на страната на лекарствените продукти Nivalin sol. inj. 5 mg/ml – 1 ml x 10, партида 20204 и Nivalin sol. inj. 2,5 mg/ml – 1 ml x 10, партида 20104, производство на "Софарма" АД.

Лекарственият продукт Nivalin sol. inj. 5 mg/ml – 1 ml x 10, партида 20204 се блокира и изтегля поради несъответствие с изискванията за качество по показателя осмоларитет.

Лекарственият продукт Nivalin sol. inj. 2,5 mg/ml – 1 ml x 10, партида 20104 се блокира и изтегля поради несъответствие с изискванията за качество по показателите осмоларитет и съдържание на сродни вещества (примеси).

В момента се извършва изтегляне на горепосочените партиди лекарствени продукти от производителя, търговците на едро с лекарства, аптеки и лечебни (здравни) заведения.

ИАЛ уведоми спешно регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и регионалните центрове по здравеопазване в страната за осъществяване на контрол по изпълнението на заповедта.

Сподели в: