Върни се горе

В изпълнение на задълженията си като орган за контрол на качеството, ефективността и безопасността на лекарствата на пазара на страната ИАЛ започна провеждането на надзор на пазара и текущ контрол на качеството на лекарствените продукти, разпространявани в аптечната мрежа.

За периода от 1 юли до 15 септември инспектори на ИАЛ закупиха на случаен принцип от аптечната мрежа лекарствени продукти на 4 фирми – производители.

Извършени са анализи на следните лекарствени продукти :

• Allergosan oint . 1%- 18 g , партиден номер 4010505, производител “Софарма”. Резултатът от анализа отговаря на условията, при които продуктът е разрешен за употреба.

• Allergosan oint . 1%- 18 g , партиден номер 4010206, производител “Софарма”. Резултатът от анализа отговаря на условията, при които продуктът е разрешен за употреба.

• Allergosan cream 1%- 18 g , партиден номер 4011005, производител “Софарма”. Резултатът от анализа отговаря на условията, при които продуктът е разрешен за употреба.

• Acetylin tabl . 500 mg x 20 , партиден номер 070102, производител ФЗ Милве” АД. Резултатът от анализа показва, че продуктът не отговаря на условията, при които е разрешен за употреба.

• Acetylin tabl . 500 mg x 20 , партиден номер 270402, производител “ФЗ Милве” АД. Резултатът от анализа показва, че продуктът не отговаря на условията, при които е разрешен за употреба.

• Almagel susp . 170 ml , партиден номер 200106, производител “Балканфарма-Троян” АД. Резултатът от анализа отговаря на условията, при които продуктът е разрешен за употреба.

• Famotidine tabl . film . 20 mg x 30 , партиден номер 020306, производител “Медика” АД. Резултатът от анализа отговаря на условията, при които продуктът е разрешен за употреба.

• Famotidine tabl . film . 20 mg x 30, партиден номер 050206, производител “Медика” АД. Резултатът от анализа отговаря на условията, при които продуктът е разрешен за употреба.

• Famotidine tabl . film . 20 mg x 30 , партиден номер 030406, производител “Медика” АД. Резултатът от анализа отговаря на условията, при които продуктът е разрешен за употреба.

• Nivalin sol . inj . 2,5 mg / ml -1 ml x 10, партиден номер 20104, производител “Софарма” АД. Резултатът от анализа показва, че продуктът не отговаря на условията, при които е разрешен за употреба.

• Nivalin sol . inj . 5 mg / ml -1 ml x 10, партиден номер 20204, производител “Софарма” АД. Резултатът от анализа показва, че продуктът не отговаря на условията, при които е разрешен за употреба.

• Nivalin sol . inj . 10 mg / ml -1 ml x 10 , партиден номер 20704, производител “Софарма” АД. Резултатът от анализа отговаря на условията, при които продуктът е разрешен за употреба.

За партидите продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, са предприети предвидените в ЗЛАХМ действия - издадени са заповеди за блокиране и изтегляне от пазара.

За предприетите мерки ИАЛ уведоми ръководството на МЗ.

ИАЛ ще продължи да извършва надзор на пазара и текущ контрол на лекарствените продукти, които се намират в аптечната мрежа в страната.

Сподели в: