Върни се горе

Изпълнителната агенция по лекарствата извърши проверка на дейността на някои аптеки и складове за търговия на едро с лекарства в Бургаска, Старозагорска и Великотърновска област. Проверката обхвана аптеки в курортен комплекс “Слънчев бряг”, Созопол, Ахтопол, Китен, Сливен, Стара Загора, Велико Търново и Севлиево и складове за търговия на едро с лекарства в Ст.Загора и В. Търново.

Контролните органи са констатирали следните нарушения по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина /ЗЛАХМ/:

Седем аптеки – четири в к.к. “Слънчев бряг”, една в Ахтопол и две в Созопол, работят без разрешение от министъра на здравеопазването. Те се снабдяват от търговци на едро с лекарства в нарушение на разпоредбите на ЗЛАХМ. Проверките на складовете на търговия на едро с лекарства ще продължат до изясняване на обстоятелствата и персоналната вина за снабдяването на обекти, които не разполагат с разрешение за дейността си.

 Две аптеки - в к.к.“Слънчев бряг” и В.Търново, са без ръководител магистър-фармацевт, в нарушение на чл. 66 от ЗЛАХМ.

 В Сливен и Севлиево са допуснати нарушения при съхраняването на термолабилни лекарствени продукти.

 В аптека в Сливен е засечен неразрешен за употреба лекарствен продукт.

В хода на проверката шест аптеки в к.к. “Слънчев бряг” са ограничили достъпа на инспекторите на ИАЛ – били са затворени. В склад за търговия на едро с лекарства е установено неправилно съхранение на термолабилни медикаменти. При проверката на дрогерия в “Слънчев бряг” са намерени лекарства извън списъка, разрешен от МЗ.

За установените нарушения ще бъдат съставени актове за административни нарушения и наказателни постановления в определените от Закона за административните наказания и нарушения срокове, както и заповеди за спиране на дейността по ЗЛАХМ. Дадени са препоръки на ръководителите на складове на търговия на едро с лекарства и управителите на аптеките да засилят контрола при отпускането на лекарствата и условията за съхранението им.

Сподели в: