Върни се горе

През изминалата седмица Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването извърши проверка на дейността на аптечни заведения, контролирани от ХЕИ в областите Ловеч, Бургас, Варна и Добрич.

Проверени са 18 аптеки и 3 дрогерии в градовете Троян, Ловеч, Варна и в курортните комплекси “Слънчев бряг”, “Златни пясъци” , “Албена” и с. Кранево.

Инспекторите на ИАЛ са констатирали следните нарушения:

5 аптеки – една във Варна, две в курортния комплекс “Слънчев бряг” и две в “Златни пясъци”, работят без разрешение за дейност, издадено по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

В 3 аптеки – по една в Ловеч и курортните комплекси “Златни пясъци” и “Слънчев бряг”, работят самостоятелно помощник -фармацевти (нарушение на чл. 66 от ЗЛАХМ).

6 аптеки – две в Ловеч, три в Троян и една в с. Орешак, неправилно съхраняват термолабилни лекарствени продукти. Те трябва да се съхраняват при определена температура, което не е спазено в тези аптеки.

В 2 аптеки - в Бургас и курортен комплекс “Златни пясъци”, лекарствата се продават от лица, които не са магистър–фармацевти.

В 4 аптеки - в Троян, с. Кранево и две в курортен комплекс “Златни пясъци”, неправилно се съхраняват лекарствени продукти, изписвани по зелени и жълти рецепти, които изискват самостоятелно съхранение под ключ.

В 1 аптека - в с. Орешак, се продават лекарствени продукти с изтекъл срок на годност.

В 1 дрогерия - в с. Кранево, е установена наличност на лекарства извън списъка, разрешен от Министерството на здравеопазването

За всички констатирани нарушения са издадени наказателни постановления. На незаконните аптеки са наложени глоби в размер на 3000 лв. На останалите нарушители са наложени финансови санкции в размер от 200 до 1000 лв.

Сподели в: