Върни се горе

Във вторник, 4 юли, Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) официално ще бъде включена в Европейската телематична система EUDRANET. Това ще стане по време на посещението на четиричленна делегация на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) у нас, което ще се състои на 3 и 4 юли (понеделник и вторник).

Включването на България в най-голямата международна база данни в областта на лекарствата и лекарствената регулация е резултат от успешната реализация на сключения на 13 септември миналата година договор на ИАЛ с ЕМЕА за изпълнение на проекта „PHARE програма за участието на България и Румъния в работата на лекарствените агенции от Европейската общност”.

Официалното включване на ИАЛ в системата на европейските електронни мрежи е изключително висока оценка за националния регулаторен орган на страната ни - за качеството и сигурността на работа в агенцията, за професионалната квалификация и постижения на нейните експерти. Това е и доказателство за превръщането на ИАЛ в модерна европейска институция и че тя вече е част от системата на европейските лекарствени агенции. Признанието за ИАЛ идва 6 месеца преди официалното приемане на страната ни в ЕС.

Европейската телематична система EUDRANET е система за обмен на данни между агенциите на всички страни-членки на ЕС. Тя е с висока степен на секретност и конфиденциалност, тъй като съдържа всички данни за разрешаване за употреба на лекарствата, за взаимно признаване на разрешенията за употреба, за наблюдавани нежелани лекарствени реакции, за резултатите от проведените клинични изпитвания. В момента пълните досиета с тези данни са секретни и агенциите извън страните-членки на ЕС нямат достъп до тях.

С включването си в Европейската телематична система ИАЛ получава пълен и неограничен достъп до европейската база данни, като обменът се осъществява в непрекъснат режим. По този начин българската агенция ще получава много по-бързо информация за лекарствата в страните-членки на ЕС, по-точна оценка за данните, свързани с тях. По-бързо ще стига до България и информацията за нежелани лекарствени реакции.

Достъпът до висококачествена и професионална информация ще повиши компетентността на експертите от ИАЛ и качеството на тяхната работа. Това ще подобри и дейността на агенцията в защита на здравето на потребителите на лекарствени продукти у нас.

Сподели в: