Върни се горе

При съвместна проверка на Изпълнителната агенция по лекарствата и Национална служба “Полиция” на територията на гр. София е разкрит склад за търговия на едро с лекарства без разрешение за дейност, издадено по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Сладът е собственост на фирма “Айвъри ГК” ООД и се намира в гр. София, ул. “Кутлувица” 29.

При направената проверка е установено, че се извършва активна търговска дейност. Констатирано е наличие на лекарствени продукти от почти всички фармакологични групи.

Проверката продължава.

Сподели в: