Върни се горе

Министерството на здравеопазването представи разработената Национална програма за ограничение на остеопорозата, в която акцентът е върху профилактиката на заболяването.

“Инвестирайте във вашите кости – раздвижете ги, за да не ги загубите” е посланието на Световния ден за борба с остеопорозата – 20 октомври, през тази година, обявено от международната фондация по остеопороза. България се включва в инициативата чрез национална кампания “Избягай от остеопорозата”.

Нейният старт бе даден днес, 13 октомври, от д-р Атанас Додов - заместник-министър на здравеопазването, проф. Лидия Коева - председател на Научния съвет на Асоциация “Жени без остеопороза”, Севдалина Василева - маркетинг мениджър на Обединена млечна компания, представители на МЗ и на асоциацията. Те “избягаха” първите метри на “бягаща пътечка”, инсталирана пред сградата на министерството. В натрупването на километраж на пътечката се включиха и минувачи.

Организатори на Националната кампания, чиято кулминация ще е на 20 октомври, са Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за младежта и спорта, Асоциация “Жени без остеопороза”, БИБА и Обединена млечна компания. Кампанията е под патронажа на г-жа Зорка Първанова.

Движението е един от елементите на здравословния начин на живот и един от основните начини за профилактика на остеопорозата, бе подчертано на проведената днес пресконференция. Именно затова то е и акцент на тазгодишната кампания.

Според дефиницията на Световната здравна организация остеопорозата е най-честото системно заболяване на скелета, характеризиращо се с ниска костна маса и нарушения на костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костите и увеличен риск от фрактури. При по-голяма част от засегнатите хора костната загуба настъпва постепенно и в началото протича без симптоми, поради което остеопорозата е наречена “тихият крадец”. В по-напреднал стадий заболяването е придружено от остри или хронични болки и гръбначни деформации. Смята се, че 50% от жените и 25% от мъжете над 60-годишна възраст ще претърпят поне една фрактура през остатъка от своя живот.

Поради увеличената продължителност на живота и застаряване на населението, разпространението на остеопорозата нараства в световен мащаб. В страните на Европейската общност от остеопороза боледуват 40 млн. души, което е 12% от населението.
В България скринингови изследвания, проведени от Асоциация “Жени без остеопороза” съвместно с Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве през 2004-2005 г. показват, че остеопороза е установена при 5,9% от изследваните във възрастовата група 50-54 години, 12,3% при тези на възраст 55-59 г., 23,1% при 60-64-годишните, 34,4% за възрастовата група 65-70 години. Изследвани са 3634 жени, от които 1837 над 50-годишна възраст, съобщи данните заместник-министър д-р Атанас Додов.

Не по-малко тревожен е и икономическият аспект на проблема. Заболяването от остеопороза причинява вреда на икономиките на Европейски съюз и САЩ в размер на около 28 млрд. евро годишно за хоспитализация, лекарства, рехабилитация и пропуснати ползи поради временна или постоянна нетрудоспособност.

Новият екип на Министерството на здравеопазване определи като основен приоритет в своята управленска програма подобряването на здравето на българските граждани чрез здравно-образователни и профилактични мерки с акцент върху социално-значимите заболявания, подчерта заместник-министърът д-р Додов. Реализирането на тази цел изисква засилване на профилактиката, осъществяване на профилактични и скринингови програми, чрез които да се постигне ранно диагностициране на заболяванията и шанс за по-успешното им лечение. Това е европейският подход в реализирането на национални здравни политики, в съответствие с изискванията и препоръките на Световната здравна организация, които МЗ ще следва.

Израз на тази политика на МЗ и на ангажираността му с проблемите на остеопорозата като социално-значимо заболяване е разработената Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Република България за периода 2006 – 2010 година, която предстои да бъде разгледана от ръководството на МЗ и внесена за одобрение в Министерски съвет, съобщи д-р Додов. Чрез дейностите, посочени в нея, държавата поема своята отговорност за намаляване на това социално-значимо заболяване.

Програмата е съобразена с последните постановки на Световната здравна организация и Международната фондация по остеопороза и със съвременните постижения в областта на профилактиката и леченето на остеопорозата. Дейностите по програмата са в съответствие с приетия от Европейския парламент през ноември 2003 г. в Брюксел План за действие в областта на остеопорозата, коментира д-р Маша Гавраилова, началник на отдел “Опазване на общественото здраве” в МЗ.

Стратегическа цел на новата национална програма е да се ограничи заболяемостта от остеопороза, появата и прогресирането на остеопорозните фрактури и на свързаните с тях инвалидност и смъртност, като и да се подобри качеството на живот на хората с остеопорозни фрактури.

Една от поставените в документа цели е чрез образователни програми да се повиши информираността на хората за намаляване на риска от остеопороза, за увеличаване на приема на калций и витамин Д, за здравословно хранене, за повишаване на двигателната активност и ограничаване на вредните навици (тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол и др.), подчерта д-р Гавраилова.

В програмата са заложени профилактични дейности, които са доказали своята ефективност. Те са главно в две направления – здравословно хранене и двигателна активност. За профилактика на остеопорозата трябва да се приемат храни, богати на калций, каквито са млякото и млечните продукти, копривата и други. Особено важно е този навик да се изгражда още в ранното детство и особено в пубертета, когато е най-интензивното натрупване на костна маса.

При реализацията на програмата ще се осигури ресурс за закупуване на апарати за измерване на костната плътност. В страната ще се създаде Национална мрежа от около 40 центъра по остеопороза, в които ще се извършва вторична и третична профилактика на рисковите групи и лица с фрактури, ще се извършва диагностика, лечение, кинезитерапия и диетолечение на болните от остеопороза и други дейности, съобщи д-р Маша Гавраилова. Предвижда се и организиране и поддържане на маршрути (пътеки) за активно дълголетие в парковете и ниските части на планините.

Според предварителните разчети за реализирането на Националната програма в 5-годишния период са необходими около 7 млн. лв., които ще бъдат осигурени от държавата и от външни източници, по линия на проекти и програми на Европейската общност и неправителствени организации.

Тази година Световния ден на остеопорозата е посветен на ролята на движенията в профилактиката на остеопорозата, което е изключително важно , затова и призивът е “Раздвижете костите си, да не ги загубите”, съобщи проф. Лидия Коева, председател на Научния съвет на Асоциацията “Жени без остеопороза”. Тя подчерта, че е много важно да говорим не само за лекарства – колко и как да ги взимаме при наличието на фрактури, а преди всичко как да се предпазим по най-естествения начин от остеопороза. Трябва повече да се движим - да ходим пеша, да тичаме, да изкачваме стълби, да правим упражнения, да танцуваме, призова проф. Коева. Тя изтъкна, че костта и движението са неразривно свързани, тъй като здравината на мускулите помага за изграждането на здрави кости при децата, а при възрастните се намалява рискът от падане и увреждане. За повече движение тя се обърна специално към децата и младите хора.

Над 60 000 жени в България са минали едноминутния тест за остеопороза, съобщи проф. Коева. Скрининг на жените за това заболяване се извършва в голяма част от градовете в страната с помощта на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и асоциацията. Активно се провежда и профилактика на остеопорозата на работното място.

От 20 до 22 октомври за 4-ти път Асоциация “Жени без остеопороза” организира изложение “Живот без остеопороза”. В София то ще се проведе в Националния център по опазване на общественото здраве (бивш Център по хигиена), в Пловдив и Варна. По време на изложенията желаещите ще могат да определят личния си риск от заболяването, като измерят костната си плътност. Информация за измерванията може да се получи от асоциацията – тел. 980 50 22 (от 14 до 16 ч.)

“Бягащата пътечка”, с която днес пред сградата на МЗ стартира Националната кампания и благотворителната седмица (13-20 октомври), ще измине маршрута: 14 октомври – Плевен, 15 октомври – Русе, 16 октомври – Варна, 17 октомври – Бургас, 18 октомври – Стара Загора, 19 октомври – Пловдив, 20 октомври – София. На 20 октомври – Световния ден за борба с остеопорозата, заключителното събитие ще се състои пред НДК.
По време на благотворителната седмица за всеки пробягани на пътечката 100 метра “Верея” ще дарява по 1 лв. в специална сметка за закупуване на апарат за измерване на костната плътност, съобщи Севдалина Василева, маркетинг мениджър на Обединена млечна компания.

Сподели в: