Върни се горе

Болниците в Габровска област трябва да бъдат разглеждани като елементи от цялостната система за болнична помощ в областта, а не като отделни заведения, съобщи на редовната пресконференция на ведомството министърът на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков по повод направеното проучване на реалното състояние на болниците в Габровска област по линия на Български здравен проект на Американската агенция за международно развитие. По този начин ще се осъществи по-добра координация на медицинските услуги, ще се намалят неефективните мощности и ще се задоволят конкретните нужди на населението. Министър Финков подчерта, че икономическата ефективност на болниците не може да бъде постигната единствено чрез намаляване на разходите, а и чрез повишаване качеството на предлаганите медицински услуги.

Условията и средствата за лечение на пациентите в болниците от проучваната област са остарели, затова са необходими инвестиционни усилия от принципалите, като едно от предложенията на работната група от международни консултанти е те да координират и обединят инвестиционните си възможности, а не успоредно да се развиват дублиращи се структури, съобщи д-р Валери Митрев - експерт Български здравен проект на Американската агенция за международно развитие. Той подчерта, че няма да се налага закриване на болнични структури. Проектът препоръчва болниците да развият своите силни звена, а дейностите на неефективните да се поемат от други болници, отбеляза д-р Митрев.

Проучването на капацитета на лечебните заведения показва, че до голяма степен е разскъсана връзката между извънболничната и болничната помощ, има дублиране при предлагането на някои медицински услуги, както и незадоволено търсене на други, каза още той. В изследваната област съществуват контингенти, които имат затруднения в достъпа до лекарска помощ – специализиран квартал за слепи и компактни ромски групи, при които заболяваемостта е доста голяма. В областта има и сериозна нужда от хосписи.

За първи път у нас се прави проучване на капацитета на лечебни заведения, при което се акцентира върху нуждите на пациентите. То ще бъде извършено в още четири области – Стара Загора, Ловеч, Габрово и Разград и е първият етап от преструктурирането на болничната помощ.

Сподели в: