Върни се горе

В резултат на проведени разговори с Националното сдружение на   общопрактикуващите лекари в България, Министерството на здравеопазването изготви промени в следните подзаконови нормативни актове:

1.  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и мотиви към нея

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и мотиви към нея

3. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г. и доклад към него.
 
Проектите са публикувани ТУК.

Сподели в: