Върни се горе

Министерството на здравеопазването констатира тенденция за овладяване нарастването на дълговете на болниците, заяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев на пресконференция днес в Стара Загора.

Министър Богоев е на посещение в града във връзка със стартирането на проект за оценка и преструктуриране на болничната помощ в областта. Проектът се осъществява с техническата помощ на Американската агенция за международно развитие.

До края на работния ден на 15 септември – срокът, в който болниците с най-големи задължения трябваше да представят в Министерството на здравеопазването програми за намаляване на дълговете, такива оздравителни планове представиха 12 от 20-те болници,на които беше поставена тази задача, съобщи министър Богоев. Министерството очаква до края на седмицата погасителните си планове да представят и останалите лечебни заведения, след одобрението им от Съвета на директорите.

В момента в МЗ се извършва анализ на включените мерки и параметри на оздравителните планове, след което те ще бъдат одобрени за изпълнение.

Справките сочат, че в сравнение със задълженията, натрупани към 30 юни 2003 г., към момента общите дългове на болниците са намалени с 1,2 млн. лв. и към 30 август 2003 г. са в размер на 98 млн. лева. На този етап ръководствата на лечебните заведения са изпълнили една от основните задачи, поставена пред тях за по-строга финансова дисциплина - налице е ограничаване нарастването на дълговете и ненатрупване на нови задължения.

Тази тенденция е резултат от няколко основни фактора – осигуряването на допълнително финансиране на бюджетните организации през август, увеличените приходи на болниците през второто полугодие от НЗОК, предприетите организационни и административни мерки от страна на МЗ и болниците за подобряване на финансовото състояние на лечебните заведения.

В представените оздравителни планове са предвидени мерки за приоритетно разплащане на просрочени задължения от предходни години, ограничаване на административно-стопанските и инфраструктурните разходи, рационализиране на лекарствената политика с въвеждане на позитивен лекарствен списък, повишаване контрола по изписването и потреблението на лекарства.

Според министър Богоев една от основните причини за натрупването на задължения в болниците е недофинансирането на системата. Затова проблемът с дълговете на лечените заведение не може да бъде решен цялостно и без помощта на държавния бюджет, каза министър Богоев.

Постигането на по-добра ефективност на болничната система, по-рационалното изразходване на ресурсите при максимално задоволяване на конкретните здравни потребности на населението е цел и на проекта за преструктуриране на болничната помощ, който министър Славчо Богоев откри днес в Стара Загора.

В продължение на около четири месеца мреждународен консултантски екип трябва да направи оценка на реалното състояние на болничната помощ в Старозагорска област. Целта е да се анализира инфраструктурата на болничната мрежа в региона, да се установят реалните здравни потребности на населението от областта и как отговарят на тях лечебните заведения с услугите, които предоставят. Целта е да се създаде модел за развитието на болничната реформа , който след това да бъде въведен в цялата страна.

В този пилотен проект са включени четири области - Габрово, Ловеч, Стара Загора и Разград. В първите две оценката на здравните потребности вече приключи, предстои включването в проекта на четвъртата област.

След приключването на проекта за оценка в четирите области в зависимост от резултите и изводите от проучването, ще бъдат избрани две области, в които ще се реализира самото преструктуриране на болничната мрежа. За целта в тях ще се инвестират 5 млн. лв. по линия на Световната банка.

Очаква се проектите за оценка да се осъществят в началото на 2004 г. и тогава да бъдат избрани двете области. Самото преструктуриране на болничната помощ се предвижда да завърши до средата на 2005 г.

Работата ще приключи с анализ, който ще включва предложение до Министерство на здравеопазването за преструктуриране на болничната мрежа в областта и за финансиране на този процес.

Сподели в: