Върни се горе

Във връзка с въвеждането на IBAN в съответствие с изискванията на Наредба 13, за прилагането на международен номер на банковата сметка и банковите кодове, Ви уведомяваме, че БНБ предоставя нови идентификационни номера (IBAN), които ще заменят старите идентификационни номера (банкова сметка и БИН), както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ СТАР ИНДЕНТИФИКАЦИОНЕН № НОВ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № (IBAN)
ПОДСМЕТКА НА РБ С ТИТУЛЯР МЗ

  3000129307/6301301058

  BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДЕПОЗИТИ

5000129337

  BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

ВАЛУТНА СМЕТКА СПИН/ХИВ

3100709401

  BG92 BNBG 9661 3400 1293 00

ВАЛУТНА СМЕТКА СЗО

 3100712806

  BG65 BNBG 9661 3400 1293 01

ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ВАЛУТНИ ДЕПОЗИТИ

5100129304

  BG83 BNBG 9661 3600 1293 00

 РИФ

 3000129101/7302001

  ВG95 ВNBG 9661 3100 1291 01

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

Сподели в: