Върни се горе

В сряда, 30 август, от 10.00 часа в Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция.

На пресконференцията ще бъдат дискутирани две основни теми:

Финансиране на лечебните заведения за болнична помощ през 2006 г. – резултати и тенденции.

Действия на Министерството на здравеопазването за ограничаване на епидемията от хепатит А.

В пресконференцията ще участват:

Проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването

Д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването

Д-р Ангел Кунчев, началник отдел „Надзор на заразните болести”

На пресконференцията ще бъде изнесена информация за дейността и финансовите резултати на лечебните заведения за болнична помощ през първото полугодие на 2006 г.

Ще бъде дадена информация и за заплащането от МЗ на болниците за оказаната от тях спешна помощ на пациенти, без те да са хоспитализирани.

Ще бъдат представени и предприетите от МЗ действия във връзка с епидемията от хепатит в „Столипиново” и нейното ограничаване

Сподели в: