Върни се горе

Министерството на здравеопазването ще поиска техническа подкрепа от Световната здравна организация за допълнителна оценка на медицинската експертиза с цел да се потърсят нови доказателства, че българските медицински сестри нямат отношение към заразяването на либийските деца с вируса на СПИН. Това стана ясно след проведените днес, 5 юли, разговори между министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и регионалния директор на СЗО за Европа д-р Марк Данзон.

Целта е експертен екип на СЗО да направи преглед на всички съществуващи до момента медицински доказателства и експертизи и да потвърди от медицинска гледна точка невинността на българските медицински сестри. В експертизата, изготвена от професорите Колици и Монтание, категорично бе доказано, че заразяването с вируса на СПИН на децата в болницата в Бенгази е причинено от вътреболнична инфекция, възникнала 2 години преди обвиняемите български сестри да започнат работа в болницата и те по никакъв начин не са виновни за причиненото заболяване.

По време на срещата на министър Гайдарски с д-р Марк Данзон бе обсъдена подготовката и участието на България през 2008 г. в конференцията на министрите на здравеопазването от Европейския регион, който обединява 53 страни-членки. На своята 55-а сесия през септември 2005 г. Европейският регионален комитет прие Резолюция „Следващ етап от стратегията за страните: укрепване на здравите системи”. За успешното изпълнение на този документ и с цел насърчаване обмяната на опит и постигнати резултати между страните, Европейското регионално бюро организира Министерска конференция в началото на 2008 г. Във връзка с нейната подготовка директорът на СЗО за Европа д-р Марк Данзон провежда предварителни срещи с всички страни-членки от региона, за да установи съвместен политически диалог. Целта на състоялия се днес разговор в Министерството на здравеопазването бе да се обсъди ситуацията в България, ходът на здравната реформа и насоките за бъдещо развитие на здравната система у нас, за да може предстоящата конференция да отговори максимално и на българските нужди в тази област.

Министър Гайдарски запозна директора на СЗО за Европа с разработената Национална здравна стратегия 2007-2012 г. и заложените в нея цели за промяна и развитие на здравеопазването у нас. Министър Гайдарски заяви, че стратегията е съобразена с политиката, принципите и законодателството в областта на здравеопазването на страните-членки на Европейския съюз.

Като евентуални теми за дискусия по време на министерската конференция бяха подчертани проблемите, свързани с управлението на здравната система, ефективното взаимодействие между нейните отделни звена, усъвършенстване на механизмите на финансиране, както и хармонизиране на законодателството в тази област. Ние вече започваме да реализираме Националната здравна стратегия и на конференцията през 2008 г. ще отчетем първите резултати от нашите усилия в тази насока, увери министър Гайдарски.

Сподели в: