Върни се горе

   Днес, на 15-то съвещание на Европейската регионална комисия по сертификация в Копенхаген, бе взето важно решение – Европа е свободна от полиомиелит. За 870 милиона жители от 51 страни, за общественото здравеопазване на нашия континент това е от изключително значение. Според директора на Европейското регионално бюро на СЗО д-р Марк Данзон, за този резултат са работили с изключителна съпричастност и активно сътрудничество много водещи експерти от всяка една от страните-членки.

   Съвещанието обобщи резултатите от огромните усилия, предприети след призива на Световната асамблея по здравеопазване през 1988 г за ликвидация на полиомиелита. За освобождаване на света от тази болест е създадено портньорство начело със Световната здравна организация, Ротари Интернешънъл, Центъра за контрол на заразните болести в САЩ и Детския фонд на ООН /Уницеф/. Успехът в Европа е постигнат благодарение на безпрецедентно проведените в 18 ендемични на полиомиелит страни и територии от Европейския и Източносредиземноморския регион, наред със съкоординираните национални имунизационни кампании. 60 милиона деца до 5-годишна възраст са получавали две допълнителни дози полиомиелитна ваксина годишно в периода от 1995 до 1998 г. От началото на 1997 г, в рамките на тази операция, са се провеждали специални имунизационни кампании по жилищни квартали на територията на високорисковите страни. През 2002 г. е продължила допълнителната кампания по ваксинации в страните от групата с най-висок риск. Тази синхронизация на имунизационните мероприятия между съседни страни се отчита от СЗО като отличен модел в борбата с това заболяване в цял свят.

   Регионалната комисия по сертификация, която е съставена от независими международни експерти по обществено здравеопазване, получи твърдите уверения на всички европейски министерства по здравеопазване, че ще продължат усилията по имунизациите и епидемиологичния надзор. Това е особено важно за глобалната ликвидация на полиомиелита.

   Европа е третият регион, след Американския – в 1994 г. и Западните части на Тихия океан – през 2000 г., който е сертифициран от СЗО като свободен от полиомиелит.

Сподели в: