Върни се горе

Европейската асоциация на болничните мениджъри се обърна към Министерство на здравеопазването за съдействие, като отправи предложение към неполитически национални здравни асоциации в България да се свържат с нея, за да обсъдят възможността за членство.

В момента Асоциацията има членове от 25 европейски страни, но все още няма член от България. На следващoто генерално събрание през юли 2003 г. в Германия се планира Турция да стане новият член на Асоциацията.

Европейската асоциация на болничните мениджъри може да окаже помощ и в случай, че в страната ни все още не е учредена национална неполитическа асоциация. За новите членове съществува възможността да бъдат освободени от такса за членство през първите 2 години.

Телефонът за контакти с Европейската асоциация на болничните мениджъри в Брюксел е 0032 2 280 05 60.

Сподели в: