Върни се горе

Епидемичният взрив от хепатит А в община Своге, Софийска област, е възникнал в резултат на фекално замърсяване на питейната вода, настъпило най-вероятно в периода от края на юни – първите дни на юли.

Това е заключението на Междуведомствената комисия, сформирана във връзка с възникналата епидемична обстановка в община Своге, взето на заседанието й днес, 31 юли.

В комисията влизат представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Министерството на вътрешните работи, националните консултанти по епидемиология, вирусология и инфекциозни болести.

Заключението се базира на епидемиологичната характеристика на наблюдавания взрив, доказваща неговия воден произход – увеличаване на случаите на заболявания от ентероколит, предхождащо епидемичния взрив от хепатит А (17 – 30 юли); изключително интензивно нарастване на броя на заболелите с характерно възрастово и териториално разпределение на случаите.

Междуведомствената комисия одобри предприетите противоепидемични мерки, разпоредени от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – София област. Изразено бе съгласие със становището и препоръките на създадената със заповед на областния управител на Софийска област комисия за проверка на водохващането, основния водоизточник и магистралния водопровод в община Своге.

Епидемичният взрив е в процес на затихване и предприетите до момента мерки са напълно адекватни. МЗ предупреждава, че съществува възможност за допълнително разпространяване на инфекцията по контактно-битов път при нарушаване на правилата на личната и обществената хигиена, което налага засилване на вниманието на населението в тази област.

До края на седмицата се очаква да бъдат готови официалните доклади на поканените от МЗ консултанти от Световната здравна организация. За направените в тях констатации и препоръки МЗ ще уведоми своевременно обществеността.

Сподели в: