Върни се горе

Към 15.03.2005 г. в Инфекциозна болница - София са приети 42 лица със симптоми на дизентерия. Направените микробиологични изследвания показват, че се касае за дизентерия с причинител Шигела Зоне. Засегнатите лица са от различни райони на столицата и нямат връзка помежду си. По-голямата част от тях посочват консумация на боза, закупена от различни обекти на търговската мрежа.

На 10.03.2005 г. в Столичната регионална инспекция за опазване на общественото здраве (СРИОКОЗ) постъпва информация от Инфекциозна болница - София за зачестили случаи на приемане на пациенти с диарийна симптоматика. Извършеното епидемиологично проучване показа наличие на епидемиологична връзка между случаите – консумация на боза.

Инкубационният период на заболяването е кратък – от 1 до 3 дни след консумацията се проявяват първите симптоми. Клиничната картина се характеризира с внезапно остро начало, силна отпадналост, главоболие, по-голяма част от пациентите повишават температура, появяват се гадене и повръщане и остри болки в корема. Няколко часа след това се появява силно проявена диария. Болните се обезводняват бързо, особена децата в по-ниските възрастови групи, и общото им състояние се влошава.

Веднага след започване на лечението в Инфекциозна болница и прилагане на адекватна рехидратация (включване на системи с водно-солеви разтвори) състоянието се подобрява и болните се чувстват значително по-добре. Няма случаи на тежко протичане и на заплашващо живота състояние.

По разпореждане на Столичната РИОКОЗ започна изтегляне на наличното количество боза от търговската мрежа в София и то е поставено под възбрана. Производственият цех на фирмата-производител е спрян от експлоатация и се извършват почистване и дезинфекция на съоръженията. Взети са проби за изследване на персонала, има предварителни данни за наличие на положителни резултати сред част от тях.

След получаване на окончателните резултати от микробиологичното изследване ще бъдат разпоредени съответните противоепидемични мерки. Дадени са указания на Регионалните инспекции за опазване на общественото здраве в областите, в които е разпространена съмнителната боза, също да предприемат мерки за изземването й от търговската мрежа.

Препоръчително е, до окончателното проучване на случая и изясняване на източника на зараза и механизмите на предаването й, да се избягва консумацията на боза. При наличие на симптоми, подобни на описаните, не бива да се предприема самолечение, а да се потърси медицинска помощ при личния си лекар или в съответното инфекциозно отделение. Когато в семейството има лице с подобни симптоми, е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на хигиената, като измиване на ръцете преди хранене и след всяко ползване на тоалетна, измиване и дезинфекция на подове, повърхности, съдове и прибори за хранене, внимателно измиване на плодове и зеленчуци.

Епидемиологичното проучване продължава и обществеността ще бъде информирана своевременно при промяна в ситуацията.

Сподели в: