Върни се горе

Експерти от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) всеки ден от 13 до 16 ч. на „зеления телефон” на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) – 0 800 11 202, ще консултират, дават съвети и разясняват на хората с онкологични заболявания проблемите по медицинската експертиза на неработоспособността.

На въпросите на пациентите ще отговаря д-р Атанас Атанасов, председател на Специализирания хирургичен състав към НЕЛК.

Откриването на такава консултация в помощ на пациентите бе договорено по време на среща на представители на Министерството на здравеопазването, НЕЛК и АПОЗ, проведена на 6 март. Това бе първата от поредици срещи между МЗ и НЕЛК и пациентските организации по проблемите на медицинската експертиза на неработоспособността.

Ръководствата на НЕЛК и АПОЗ договориха и планираха провеждането и на ежемесечни работни срещи между тях. В първата такава среща участваха д-р Кънчо Райчев, председател на НЕЛК, д-р Атанас Атанасов, ръководител на Специализирания състав по хирургични заболявания към НЕЛК и г-жа Евгения Адърска, председател на АПОЗ. На нея са разгледани 11 казуса на пациенти, като един от тях е обсъден лично с пациентката.

Работната среща е част от предприетите конкретни мерки за подобряване на медицинската експертиза на неработоспособността на хората с онкологични заболявания, поети като ангажимент от МЗ и НЕЛК пред АПОЗ. МЗ предлага и промени в нормативната уредба, които ще облекчат процедурите по освидетелстване в ТЕЛК и НЕЛК, като експертна група към НЕЛК работи по промени в наредбата. Целта е да се подобрят условията, при която се извършва освидетелстването на нуждаещите се.

Предстои правителството да приеме постановление, с което да утвърди Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по медицинска експертиза. Документът е разработен от МЗ и НЕЛК. Националния съвет ще бъде консултативен орган към Министерски съвет, чрез който ще се подобри дейността и координацията на всички държавни институции в областта на медицинската експертиза на национално равнище.

Сподели в: