Върни се горе

Проверката започна на 12 май и ще продължи до 24 май 2003 г. Тя се осъществява по методиката и с финансовата подкрепа на Световната здравна организация. Екипът се състои от 16 експерти от Хърватска, Румъния, Англия, Франция, България и др.

Сред тях е и ръководителят на Програмата за заразни болести на Европейското бюро на СЗО д-р Бернардус Гантер. Ще бъде оценена цялостната дейност, свързана с контрола по разпространението на заразните болести – от ниво общопрактикуващ лекар, лаборатории, диспансери, хигиенно-епидемиологични инспекции, инфекциозни отделения, Национален център по заразни и паразитни болести до Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса. Ще се провери състоянието на системата в 12 области в страната – София и София област, Благоевград, Плевен, Ловеч, Кърджали, Хасково, Пловдив, Ст. Загора, Силистра, Враца и Монтана.
Оценката ще завърши с провеждане на работна среща с епидемиолози, микробиолози, вирусолози, инфекционисти и други специалисти, ангажирани в надзора. На специална среща на 22 май от 11.00 ч. в Аулата на Националния център по заразни и паразитни болести ще бъде изложен предварителният доклад на експертите и ще се обсъдят приоритетите и трудностите на противоепидемичната работа. В срещата ще участват и представители на Програмата на ООН за развитие /ПРООН/, Програмата на ООН за борба с ХИВ/СПИН, Уницеф, Световна банка и др. С изготвения от експертите доклад България ще получи възможност да кандидатства за участие в различни програми на СЗО, ЕС и други международни организации, подпомагащи дейности в областта на общественото здраве. След приемане на окончателния доклад ще бъде изработен План за действие, осигуряващ подобряването на противоепидемичната дейност в България.
Сподели в: