Върни се горе

Единадесет здравно-образователни проекта бяха одобрени за финансиране със средства от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в общ размер от 17 000 лева.

Петчленна комисия в състав по един представител от министерствата на здравеопазването, на образоването и науката, на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и Националния център по обществено здраве извършиха класирането на представените в Министерството на здравеопазването здравно-образователни проекти за алтернативна заетост на децата и младите хора, насочени към формиране на негативно отношение към тютюнопушенето.

За субсидия за реализиране на такива проекти имаха право да кандидатстват лечебни заведения, национални центрове, хигиенно-епидемиологични инспекции, учебни заведения, неправителствени организации и студентски сдружения.

Конкурсът беше обявен в интернет страницата на МЗ. До крайния срок – 23 юли, в Министерство на здравеопазването бяха получени 54 проекта - 17 от ХЕИ, 25 от неправителствени организации, 7 от училища , 2 от университети. 18 от тях кандидатстваха за субсидия от 3000 лв.; 9 проекта - за субсидия от 2 500 лв.; 21 проекта кандидатстваха за субсидия от 1 500 лв. и 6 за субсидия от 1 000 лв.

За разглеждане по същество журито допусна 19 проекта, които отговаряха на обявените задължителни изисквания.

Въз основа на класирането комисията направи предложение, което бе одобрено от министъра на здравеопазването за финансиране от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето на следните проекти:

 • “Билбордът като форма на въздействие при провеждане на широка медийна кампания” – Столична ХЕИ – 3 000 лв.

 • “Направи своя избор” - Сдружение "Екосвят", гр. Силистра – 2 500 лв.

 • “Помисли, преди да запалиш, мамо!” – ХЕИ Търговище – 1 500 лв.

 • “Аз не пуша, опитай се и ти!” - ХЕИ Търговище – 1 500 лв.

 • “Спортът в чиста околна среда-алтернатива на тютюнопушенето” - “Фондация “Социална защита на ромите в България”, гр. София – 1 500 лв.

 • “Детство в свободен от тютюна свят” - Помощно училище "Николай Палаузов", гр. Габрово – 1 500 лв.

 • “Проект за здравно образование на населението и алтернативна заетост на учениците и младите хора, насочен към ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето в гр.Видин”, ХЕИ Видин – 1 500 лв.

 • “Пушеща кожа” - Сдружение "Дъга", гр. Враца – 1000 лв.

 • “Загаси последната цигара” - ХЕИ Стара Загора – 1000 лв.

 • “Проект за училищна здравно-образователна програма за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето сред 50 деца на възраст 12 и 13 години” - ХЕИ Плевен – 1000 лв.

 • “Децата срещу тютюнопушенето” - РД "Екоюгозапад", гр. Благоевград – 1 000 лв.

  Срокът за изпълнение на проектите е до 1 декември тази година.

 • Сподели в: