Върни се горе

По покана на министъра на здравеопазването Славчо Богоев на посещение у нас (2-4 декември) е държавният секретар в Министерството на здравеопазването и социалното осигуряване на Федерална Република Германия д-р Клаус Тео Шрьодер и делегация от министерството.

Д-р Клаус Тео Шрьодер е роден на 5 февруари 1948 г. Работи в областта на социалната и здравната политика, като от ноември 1986 г. заема различни ръководни постове в Министерството на труда, здравеопазването и социалното дело – Дюселдорф, провинция Северен Рейн - Вестфалия, в Министерството на социалното дело и здравеопазването в Ерфурт – Тюрингия, държавен секретар във Федералното министерство на здравеопазването (от януари 2001 г.), като отговаря главно за преструктурирането на болничните заведения и стабилизирането на здравните каси. От октомври 2002 г. д-р Шрьодер е държавен секретар във Федералното министерство на здравеопазването и социалното осигуряване, в което отговаря за лекарствените средства, медицинското обслужване и здравното осигуряване, превенцията и профилактиката на заболяванията.

Сред най-важните теми, които ще бъдат дискутирани по време на посещението на д-р Шрьодер у нас и срещите му с министъра на здравеопазването Славчо Богоев, с председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание доц. Атанас Щерев и в други здравни институции, са подобряването на достъпа до медицински услуги, превантивните грижи за здравето на децата, майките, децата-сираци, инвалидите, зависимите от наркотици, пенсионерите и безработните, мерките за намаляване на инфекциозните заболявания, реформата в доболничната и психиатричната помощ, разработването на качествени критерии за оценка на медицинските услуги.

В процеса на реформата на здравеопазването в България, свързана с новия начин на организация и финансиране на здравния сектор, Германия ни е оказвала значителна помощ. По програмата ФАР-Консенсус немски консултанти участваха в

През август 2002 г. по време на официално посещение на делегация на българското Министерство на здравеопазването в Берлин беше подписано Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между двете страни и Програма за сътрудничество за тригодишен период. Сътрудничеството се осъществява в областта на реформата на структурите на здравеопазването, лекарствената политика, превенцията на социално-значимите заболявания.

До момента от наша страна на немските партньори са изпратенипроекти и предложения за сътрудничество в областта на сърдечно-съдовите заболявания, онкологията, туберкулозата, значението на храненето при профилактиката и лечението на рака, психиатрията и трансплантационната медицина.

През юли 2003 г. между Детската психиатрична клиника “Св. Никола” и Клиниката по детско-юношеска психиатрия на Университета в Хамбург е подписан договор за сътрудничество с цел обмен на научни кадри, проекти и програми за обучение. Предвижда се по линия на Програма ФАР да бъде изградено ново крило на Детската психиатрия към МБАЛ “Александровска”.

През декември тази година един български кардиолог ще замине на двуседмично обучение в Лабораторията по електрофизиология към Университетската клиника в Мюнстер.

Министерството на здравеопазването съвместно с Националния център по заразни и паразитни болести подготвя проект за сътрудничество с Германия в областта на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и полово-предаваните болести. Предложения за сътрудничество разработват и Националният център по обществено здраве, Националният център по хигиена, медицинска екология и хранене, Националният център по управление на трансплантацията “Бултрансплант”. Националният център по радиобиология и радиационна защита към МЗ е основен изпълнител на туининг проект между България и германия за радиационна защита и безопасност при използване на йонизиращи лъчения в медицината.

Сътрудничеството се осъществява и в рамките на Постоянната българо-баварска комисия за сътрудничество. Бавария е предоставила безвъзмездно на българското здравеопазване кувьози за активно лечение на новородени и медицинска техника.

На настоящия етап една от най-важните задачи на Федералното министерство на здравеопазването и социалното осигуряване на Германия е провеждането на здравната реформа. Нейната цел е да се подобри качеството на здравеопазването, да се защитят интересите на пациентите, да се увеличи ангажираността и участието на пациентите в процеса на тяхното лечение и да се гарантира рентабилност на здравеопазването.

Една от основните предпоставки за извършване на здравна реформа в Германия е слабото участие на гражданите в профилактични прегледи, заплащани от здравната каса. 50% от жените над 20 г. се преглеждат за ранно откриване на рак, а при мъжете над 45 г. те са едва 20%. Само 15% от жените и мъжете над 35 г. посещават регламентираните два пъти годишно профилактични прегледи. Всяка година в Германия около 19 000 жени умират от рак на гърдата.

Нов момент в здравната реформа в Германия е въвеждането на допълнително заплащане в проценти. За всички медицински услуги се въвежда допълнително заплащане от 10% от стойността на услугата – максимум 10 евро и минимум 5 евро. Ако разходите са под 5 евро, се заплаща реалната цена на услугата. Определени са горни граници на доплащането. Годишно доплащането за всеки осигурен не трябва да надвишава 2% от брутния му доход, а за хронично болните – 1%. Децата и юношите до 18-годишна възраст в Германия са освободени от доплащане.

Процесът на реформата предвижда бонуси и нови правила за доплащане. Въвежда се принципът на стимулиране от здравната каса, ако пациентът се ангажира активно с личното си здраве и използва възможностите на здравната система, като редовно участие в профилактични прегледи, в програми за превенция на заболяванията, включване в системата на “домашния лекар” и в програми за хронично болни.

Всяка каса може да решава индивидуално каква система от бонуси да разработи и всеки пациент може да избере коя здравна каса да предпочете. Стимулирането на осигурените пациенти може да се осъществи чрез намаляване на доплащането, на здравната вноска или други премии.

Сподели в: